Gammel Mønt 19-19a

 

Gammel Mønt 19-19a - lille - tv                    Gammel Mønt 19-19a - lille - th


Opført: 1732

Matrikelnummer: 158, Købmager Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

For bageren Jacob Nielsen Kölmer blev dette hus 1732 opført i to etager bindingsværk over seks fag. Huset blev forhøjet med en etage mellem 1767 og 1780, hvor også facaden blev grundmuret og ændret til fire fag.

 

Gammel Mønt 19-19a - 1

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 19-19a - 2

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 19-19a - 3

En udligger ses øverst på trekantsgavlen

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 19-19a - 4

Indgangsdøren hvorover en bagerkringle er indmuret

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 19-19a - 5

 Den indmurede bagerkringle over døren

Foto fra juli 2006

 

Gammel Mønt 19-19a - 6

Foto fra august 2007

 

 

En ejerliste fra ejendommens tidligste år og frem til 1983 kan ses i bogen Et københavnsk bybillede, hvor også en detaljeret bygningshistorie er at finde.

 

 

Virksomheder

J. L. Hamres smedeværksted i Gammel Mønt 19; han var smede-, gas- og varmemester.

 

Gammel Mønt 19-19a - 7 - postkort fra ca.1915

J. L. Hamre smedeværksted lå i Gammel Mønt 19

Postkort fra ca.1915

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Et københavnsk bybillede. Red. Jørgen Hegner Christensen m.fl. Delta Forlag A/S. 1983 (s.25 og 86-88).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 61).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk