Bopælsregister – Å

Såfremt adressen ligger indenfor de gamle volde og ejendommen stadig eksisterer er denne lavet som link. Man ledes så hen til adressens egen side med billeder og information om både ejendommen, beboere m.v. For fuldstændighedens skyld er også nævnt adresserne på de ejendomme, som sidenhen er nedrevet. Personregisteret er alfabetisk ordnet på efternavne og der anføres kun adresser frem til 1980.

 

Aabye, Jørgen (døbt Olsen; 1868-1959)  –  Kunstmaler

Aabye, Jørgen     1886 – 1890   ikke undersøgt endnu!

1891 – 1892    Frederiksberggade 27, 2.sal (nedrevet) – opført som J. E. Olsen

              1893   Grundtvigsvej 3, Frederiksberg – opført som J. E. Olsen

1893 – 1894   Rejse til Tyskland, Østrig og Italien

1895 – 1902    ikke opført i vejviseren!

             1903    ikke undersøgt endnu!

1903 – 1904    Ny Vestergade 18, 4.sal (nedrevet) – fra 1/11-1903 til 1/5-1904 og derefter frameldt

1906 – 1907    Vestmannagade 2, st., Amager – fra 1/11-1906 til 1/11-1907 og dernæst frameldt

1908 – 1909    Vestmannagade 2, 4.sal, Amager – fra 1/5-1908 til 1/5-1909 og dernæst frameldt

1910 – 1911     Vestmannagade 2, 4.sal, Amager – fra 1/11-1910

             1911     Islands Brygge 9, 5.sal, Amager – fra 1/5-1911 og frameldt den 1/11-1911

1912 – 1913     Vestmannagade 2, 4.sal, Amager – fra 1/5-1912 til 1/5-1913

             1913     Vester Voldgade 86, 3.sal (uden for voldene) – fra 1/5-1913 til 1/11-1913

1913 – 1929    Classensgade 17B, 4.sal, Østerbro – fra 1/11-1913

1930 – 1958    Gothersgade 143, 2.sal (København K men uden for voldene)

 

Aagesen, Andreas (1826-1879)  –  Professor

      1826 – 1848    København

             1848    Deltog i Treårskrigen i Slesvig

1849 – 1851    København

1852 – 1871    Nytorv 5, 2.sal

             1872    Sortedams Dossering 47, Østerbro

1873 – 1879    Ryesgade 46, Østerbro

 

Aakjær, Jeppe (1866-1930)Forfatter (bl.a. til sangene “Jens Vejmand” og “Ole sad på en knold og sang”) 

      1866 – 1882    Aakjær ved Skive

                    1883    ikke undersøgt endnu!

      1884 – 1886    København (Blågård Seminarium)

      1887 – 1888    Askov Højskole

                                                 1888 – 1889    Elbæk friskole

                                                               1890    ikke undersøgt endnu!

                                                               1891    Jørlunde

                                                  1891 – 1892    Nørre Voldgade 102, 3.sal  til 15/9-1892; dernæst Nørregade 14, 3.sal

                                                  1892 – 1895    Nørregade 14, 3.sal (nedrevet) til 1/5-1895; dernæst Rosengården 5, 2.sal

                                                  1895 – 1897    Rosengården 5, 2.sal

                                                               1898    Bakkegårds Allé 15, 1.sal, Frederiksberg til 1/11-1898; dernæst Vesterbrogade 16, 3.sal

                                                  1898 – 1901    Vesterbrogade 16, 3.sal til 1/11-1901; dernæst Vesterbrogade 13, 3.sal

                                                  1901 – 1902    Vesterbrogade 13, 3.sal til 1/11-1902; dernæst Reventlowsgade 32, 4.sal

                                                  1902 – 1903    Reventlowsgade 32, 4.sal (Vesterbro) til 1/5-1903; dernæst Ny Vestergade 62, 4.sal

                                                  1903 – 1904    Ny Vestergade 62 (nu Tietgensgade) til 1/11-1904; dernæst Reventlowsgade 32

                                                  1904 – 1905    Reventlowsgade 32, 4.sal, Vesterbro

                                                  1905 – 1907    ikke undersøgt endnu!

                                                  1907 – 1930    Gården Jenle, Salling ved Skive

 

Aamund, Joseph (1886-1967)  –  Fabrikant; far til Asger og Jane Aamund

Intet billede

    1938    Adelgade 79 (nedrevet)

 

Aarestrup, Emil (1800-1856)  –  Læge og digter

Intet billede

1800 – 1808    Fredericiagade 33 (Emil Aarestrup blev født i ejendommen)

                 1808 – 1819    Hjørnet af Antonigade og Pilestræde (ikke nærmere beskrevet)

        1820 – 1827    Fiolstræde 16

                                                          1827 – 1838    Nysted, Lolland

                 1838 – 1849    Sakskøbing, Lolland

                 1849 – 1856    Odense

 

Aarøe, Bendt Christian Magens (1828-1886)  –  Officer

      1845 – 1848    København (gik på Landkadetakademiet)

1849 – 1853    ikke undersøgt endnu!

1854 – 1856    Nyborg

             1858    Store Kongensgade 51 (nedrevet)

             1859    Brolæggerstræde 1

             1860    Vesterbrogade 85

1861 – 1862    Østerbrogade 64, Østerbro 

1863 – 1865    Gammel Kongevej 74, Frederiksberg 

1866 – 1867    Gammel Kongevej 76, Frederiksberg

             1868    Vestergade 22

1869 – 1885    ikke undersøgt endnu!

1886 – 1888   Vejle

 

Aaskow, Urban Bruun (1742-1806)  –  Læge

Intet billede

1766 – 1770    København

                                                          1771 – 1772    ikke undersøgt endnu!

             1773    Gothersgade (husnummer er ikke anført i vejviseren)

             1774    Antonigade 9

1775 – 1776    Ved Stranden 14 (nedrevet)

1777 – 1778    Østergade 18 (nedrevet)

            1780    Østergade 18 (nedrevet)

1782 – 1791    Nytorv 19 (nedrevet)

1792 – 1806   Frederiksholms Kanal 12

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Haandleksikon I-III. Red. Svend Dahl og P. Engelstoft. Gyldendalske Boghandel. 1920-1926.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Kraks vejvisere for København  Se webudgaven her

Minderige huse – kendte mænd og Kvinders Boliger uddraget af Københavns Vejvisere 1770-1870. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Politiets Registerblade – adresser i København 1890-1923 

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk