Fiolstræde 16

 

Fiolstræde 16 - lille - tv                    Fiolstræde 16 - lille - th


Opført: 1730-1732

Matrikelnummer: 196, Klædebo Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Oprindeligt stod dette forhus som en toetagers bindingsværksbygning og blev opført 1730-1732 for kleinsmeden Otto Henrich Prinzler. Huset blev beskadiget under Københavns bombardement i 1807 og blev efterfølgende ombygget og fik derved sin tredje etage. Både forhuset og det forbundne trappehus blev fredet i 1945.

 

Fiolstræde 16 - 1

Foto fra oktober 2007

 

Fiolstræde 16 - 2

Foto fra oktober 2007

 

Fiolstræde 16 - 3

Frisen over stueetagen består af rankeslyng, fligede blade samt vindrueklaser

Foto fra oktober 2007

 

Fiolstræde 16 - 4

Foto fra oktober 2007

 

 

Beboere

For en tid omkring 1859 boede her den livet igennem omflakkende og søgende forfatter H. V. Kaalund (1818-1885). 

Han bestred så forskellige hverv som huslærer, teglværksbestyrer, digter, telegrafist og overlærer ved det i 1859 nyoprettede Vridsløselille fængsel; ikke noget at sige til, at han til tider var stærkt nervesvækket! Kaalund debuterede i 1840 med digtet “Kong Halfdan den Stærke“, men hans popularitet blev først vundet med den nu klassiske børnebog “Fabler for Børn” (1845). Det blev en højt elsket vers- og billedbog med illustrationer af vennen, maleren J. Th. Lundbye (1818-1848). 

I 1858 udgav han digtsamlingen “Et Foraar“, der gav ham fuld anerkendelse som digter. I 1875 skrev han dramaet “Fulvia“, der i 1881 opførtes på Det Kongelige Teater; i øvrigt samme år han blev afskediget som lærer ved Vridsløselille fængsel. Ved sin død havde H. V. Kaalund bopæl på Frederiksberg.

Kaalund, H. V.

    H. V. Kaalund

 

Fra 1820 til 1827 boede lægen og digteren Emil Aarestrup (1800-1856) her i Fiolstræde 16.

Den joviale Aarestrup fik sin lægeeksamen i 1827 og slog sig samme år ned som praktiserende læge i Nysted på Falster. Derfra tog han i 1838 til Sakskøbing og i 1849 videre til Odense, hvor han arbejdede som læge ved Daareanstalten!!

Stærkt inspireret af sin kone og i det hele taget med stor beundring for kvindekønnet, udgav han Digte (1838) på vennen Christian Winthers opfordring. Denne udgav efter Aarestrups død Efterladte Digte.

Aarestrup betegnes som 1800-tallets største digter af erotisk lyrik, men det er først i eftertiden at man fortjenstfuldt har sat pris på hans digte. Georg Brandes sagde om ham :” Af Danmarks lyrikere har ingen haft stærkere farver og tungere, sødere melodi. Ingen er sikrere på at mindes så længe som det danske sprog bliver læst“.

     Emil Aarestrup

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.48).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk