Amalienborg Slotsplads

Vi befinder os i den såkaldte Frederiksstad, hvor Amaliegade sammen med Frederiksgade danner de to akser, der vinkelret gennemskærer den ottekantede Amalienborg Slotsplads, hvorom de kongelige palæer er placeret. Frederiksstaden har fået navn efter Kong Frederik V (1723-1766), der besteg tronen i 1746.

Idéen til Amalienborgområdets bebyggelse kom fra borgerligt hold. Arealet anvendtes tidligere til den kongelige Amalienborg Have samt en militær eksercerplads, mens tømmer- og oplagspladser lå mellem Toldbodgade og havnen. I 1749 skænkede kongen arealet til byen og formalia tilvejebragtes omkring udstykningen. Grundene tildeltes gratis men på den betingelse, at der skulle opføres forsvarlige bygninger inden fem år.

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Amalienborg Slotsplads 1-3-3a-d / Amaliegade 19-19a-f

Amalienborg Slotsplads 2-2a-c-4 / Amaliegade 18c-d / Toldbodgade 45-45a-d

Amalienborg Slotsplads 5-7-7a-k

Amalienborg Slotsplads 6-6a-c-8 / Amaliegade 20-20a-c / Toldbodgade 47

 

 

Amalienborg Slotsplads - 1 - ældre postkort

Udsigt ud over Amalienborg slotsplads

Postkort nr.650 udgivet af Alex. Vincents – uden år

 

 

Rytterstatuen med Frederik V (1723-1766) blev udført af franskmanden Jaques Saly (1717-1776) i den lange periode 1755-1771 og var en gave fra Asiatisk Kompagni. Senest i 1997-1998 blev både soklen og statuen restaureret under ledelse af J. Chr. Varmings Tegnestue samt billedhuggeren Eric Erlandsen (1934-2003). For dette rosværdige arbejde præmierede Københavns Kommune dette i 1999.  

 

Amalienborg Slotsplads - 2 - ældre postkort

Christian IX´s Palæ; foran ses rytterstatuen med Frederik V, som udførtes af Jaques Saly

 Postkort nr.15 udgivet af Budtz-Müller nr. 15 – ca.1935

 

Amalienborg Slotsplads - 3 - ældre postkort

Vagtparaden

Postkort nr.13 udgivet af Johs. Koren –  afsendt i 1907

 

Amalienborg Slotsplads - 4 - ældre postkort

Kolonnaden på Amalienborg Slot

 Postkort nr.549 udgivet af Alex. Vincents – afsendt i 1936

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 299 – Rytterstatuen).

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.

Storbyens stednavne. Fra serien Gyldendals Små Røde Ordbøger. Gyldendal. 1999.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om ejendommene på Amalienborg Slotsplads

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk