Proviantpassagen

Passagen mellem Christians Brygge og Rigsdagsgården er naturligvis opkaldet efter Provianthuset / Proviantgården, der blev opført af Christian IV.

På en rejse i 1597 havde Christian IV set det dengang største tøjhusanlæg i Nordeuropa og besluttede, at København skulle have et tilsvarende og allerede i 1598 begyndte man udgravningen til krigshavnen (nu Bibliotekshaven) samt bl.a. opførelsen af Tøjhuset og Proviantgården.

 

Find mere om passagens ejendomme ved at klikke på disse links

Proviantpassagen 1

Proviantpassagen 5b

Proviantpassagen 6 / Rigsdagsgården 9-11a-b-13b / Tøjhusgade 1 / Christians Brygge 8

 

 

proviantpassagen-postkort-nr-52-med-kancellibygningen-aeldre-kort

Proviantpassagen med Kancellibygningen for enden

Postkort nr.52 udgivet af Rudolf Olsen – ældre kort

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om alle ejendommene i Proviantpassagen

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk