Gammel Torv

Blandt omdrejningspunkterne i det stykke København, som ligger indenfor voldene, hører Gammel Torv til de vægtigste. I Københavns ældste tider lå byens centrum her, hvor Nørregade og Vestergade skærer hinanden; torvet daterer sig til før Absalon. Gammel Torv var byens centrum og er da også byens ældste torv og markedsplads, der i middelalderen var meget større end nu.

På torvet afholdtes fester med ridderturneringer i 1500- og 1600-tallet. Indtil bybranden i 1795 var Gammeltorv adskilt fra Nytorv da byens 4. rådhus lå, hvor Strøget i dag skiller torvene. Lykkeligvis undlod man på stedet at genopføre et nyt rådhus, hvorved det indre København nu har et af sine større åndehuller.

 

Gammel Torv og Caritas-springvandet set fra Nygade

Foto fra august 2013

 

Artiklen fortsætter efter adresserne

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Gammel Torv 2 / Nygade 6

Gammel Torv 4

Gammel Torv 6

Gammel Torv 8 / Nørregade 1

Gammel Torv 14-14a-16

Gammel Torv 18

Gammel Torv 20 / Vestergade 1

Gammel Torv 22 / Frederiksberggade 8

Gammel Torv 24 / Frederiksberggade 2

 

Set mod Nytorv som er torvet på den anden side af Strøget

Foto fra august 2013

 

Torvet var i århundreder præget af den livlige torvehandel, hvor folk fra oplandet afhændende sine varer på byens torve. I 1970erne og 1980erne var torvet tilholdssted for punkerne, ligesom hippierne i 1960erne og begyndelsen af 1970erne holdt til ved Storkespringvandet. Gammel Torv er i arkitekturmæssig henseende en cocktail af stilarter, men trods forskellighederne har facaderne dog vist sig nådige for hinanden.

 

Paul Fischer (1860-1934)

En vinterdag på Gammel Torv

1917 – public domain

 

Fjerkræmarkedet på Gammel Torv

Postkort afsendt i 1909

 

Fjerkræmarkedet på Gammel Torv

Postkort afsendt i 1905

 

  

Gammel Torv set mod Nygade (Strøget) samt Nytorv til højre

Postkort nr.669 udgivet af C. St. – ca.1910

 

 

 

Martin Rudolf Heland (1765-1814)

Nytorv og Gammeltorv i København med Petri og Frue Kirkes Spir

Tegning fra 1804-1807 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Æresport for de danske troppers hjemkomst i 1851

Akvarel fra 1851 – tilhører Københavns Museum – public domain

Æresporten midt mellem Gammel Torv og Nytorv blev tegnet af arkitekten N. S. Nebelong (1806-1871) for de hjemvendte soldater efter Treårskrigen

H. G. F. Holm huskes også som Fattig-Holm, der forevigede mange topografiske gengivelser af sin tids København

 

 

Midt på torvet ses Caritas-springvandet, der blev opstillet (som brønd !) i 1609 og her kunne borgerne som et led i vandforsyningen fylde sine spande med vand, som var ført ind fra Emdrup Sø. Fra springvandet springer guldæbler på officielle festdage i hovedstaden, herunder på de kongelige fødselsdage samt grundlovsdag den 5.juni.

 

Caritas betyder barmhjertighed/næstekærlighed og symboliseres her med kvinden og hendes to børn

Foto fra august 2013

 

Springvandet set i retning mod Nytorv

Foto fra august 2013

 

Caritas-springvandet med Frederiksberggade (Strøget) til venstre

Foto fra august 2013

 

Springvandets centrale figur er bronceskulpturen af kvinden med de to børn

Foto fra august 2013

 

Caritas-springvandet set i retning mod Nørregade

Foto fra august 2013

 

Foto fra august 2013

 

Gammel Torv

Postkort nr.676 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

Caritas-springvandet

Postkort nr.1023 udgivet på Corneliussens Forlag – ca.1905

 

Gammel Torv – der står fejlagtigt Nytorv på dette postkort!

Postkort afsendt i 1908

 

 

En opsigtsvækkende henrettelse fandt sted her den 24.januar 1522, hvor ærkebispen i Lund – Didrick Slagheck – først blev bundet til en stige for derefter at blive kastet levende i et bål. Han havde siddet som fange i Blåtårn på Københavns Slot siden november 1521 og blev ført til Amagertorv og videre ad Vimmelskaftet og Skoubogade til Gammel Torv.

Slagheck var ophavsmanden til det stockholmske blodbad i dagene 8. og 9.november 1520, hvor 82 modstandere af kong Christian II blev henrettet på Stortorget. Blandt de henrettede var der to biskopper, tre borgmestre, førende borgere, adelsmænd og disses medhjælpere og tjenestefolk. Et vidne berettede at blodet simpelthen flød fra det højtliggende torv, hvor ligene lå i dynger. Først den 10.november flyttede man ligene til bydelen Södermalm, hvor de blev brændt.

Anledningen til disse rædsler var Christian II´s hyldning som konge af Sverige og den efterfølgende fest på Stockholms Slot, hvor mange af gæsterne blev indespærret og anklaget for kætteri. En pavelig kommissær undersøgte sagen om de henrettede biskopper og Christian II så sig nødsaget til, at ofre Slagheck for ikke selv at komme i søgelyset.

 

Eilif Petersen (1852-1928)

Dirdrick Slagheck

(portrætstudie til maleriet “Christian II undertegner dødsdommen over Torben Oxe”)

Nasjonalgalleriet, Oslo – public domain

 

Gammel Torv for den dels vedkommende der ligger i Vester Kvarter

Det er Caritas-springvandet der ses på kortet og mod syd ses Københavns fjerde rådhus, der lå på Nytorv

Øverst t.v. ses Vestergade og øverst t.h. ses Nørregade

Kortudsnit af Geddes kvarterkort fra 1757

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Det gamle København som Arkitekturby. V. Lorenzen. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1932.

Gader og navne i Absalons by 1-2. Poul Holst. 1957.

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne i fortid og nutid. Steffen Linvald. Dansk Kautionsforsikring A/S. 1967.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.70).

Politikens bog om København. Claus Hagen Petersen. Politikens Forlag. 2004.

Pynt på gesimsen – facader på københavnsk etagebyggeri 1860-1920. Kristian Hvidt. G. E. C. Gad. 1983 (s.140 og 143-144).

 

Links

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk