Wildersgade 60a-e-62 / Overgaden Neden Vandet 49a-c-51a-b / Bådsmandsstræde 6

tidligere Wildersgade Kaserne     

 

Billeder følger senest i september 2023


Opført: 1802

Matrikelnummer: 80, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1932

Arkitekt: J.H. Rawert og Andreas Hallander


Beskrivelse

Wildersgade Kaserne blev af J. H. Rawert (1751-1823) og Andreas Hallander (1755-1828) opført i 1802.

60b er fra 1802.

Hele ejendommen udgøres af ejerlejligheder.

 

 

Beboere          

Den senere øverstbefalende i slaget ved Fredericia i 1849 – Frederik Bülow (1791-1858) – boede her på kasernen (Wildersgade 60) med rang af major i 1841-1842.

Som 14-årig indledte han sin militære karriere i Rendsborg, deltog i kampene under Københavns belejring i 1807 og avancerede hen ad årene og blev oberst i 1847. Året efter i begyndelsen af Treårskrigen (1848-1851) ledede han en brigade under kampene i Sønderjylland ved Bov, Slesvig, Nybøl og Dybbøl.

Som nyudnævnt overgeneral planlagde og ledede den gigtplagede Bülow det succesrige udfald ved Fredericia den 6.juli 1849. Han fik herefter tilnavnet Helten fra Fredericia. På grund af sygdom gik han af samme år, men vendte tilbage i 1852 som kommanderende general i Slesvig og senere København. Den populære og livsglade Frederik Bülow døde i 1858 i sit hjem i Sundeved (Sønderjylland).

 

Bådsmandsstræde 6 - Overgaden Neden Vandet 49a-c-51a-b - Wildersgade 60a-e-62 - postkort med Bülow

Frederik Bülow ved Fredericia 1849

Ældre postkort udgivet af A. Jacobsen

 

 

Både i 1838 og i årene 1843-1844 havde officeren S. P. L. Schack (1811-1864) sin bopæl på kasernen.  

 

 

Virksomheder                    

Tidligere Wildersgade Kaserne.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til gamle bygningers bevaring. Red. Robert Egevang. 1993 (s. 297-302).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 322-323).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk