Wildersgade 10a-b / Overgaden Neden Vandet 9a-c

 

Billeder følger senest i september 2023


Opført: 1856

Matrikelnummer: 580, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ???? / Dissing + Weitling


Beskrivelse

Matriklens bygninger ses alle beskrevet herunder:

 

 

Nr.9 til Overgaden Neden Vandet var oprindelig opført i 1856 som maskinhal for B&W, men blev i 1990 ombygget af arkitektfirmaet Dissing + Weitling til et moderne kontorhus for investeringskoncernen Carnegie.

 

Nr.9c til Overgaden Neden Vandet er fra 1700-tallet og oprindelig opført som to huse. I 1862-1863 blev husene imidlertid ombygget til et hus og blev i 1944 sikret ved en fredning.

 

Wildersgade 10a stod opført i 1925.

 

Wildersgade 10b stod opført i 1957.

 

 

Beboere

Juristen og digteren Frederik Paludan-Müller (1809-1876) havde sin bolig nr.9c i perioden 1847 til 1851.

Som digter debuterede han med versromanen Danserinden i 1833 og fik året efter udgivet Amor og Psyke.

Hovedværket er imidlertid versromanen Adam Homo, som han skrev i tre dele over seks år; anden og tredje del udkom i 1848. Den handler om præstesønnen Adam, som man følger fra fødsel til død. I menneskelig skrøbelighed og spillet mellem drøm og virkelighed, må han til sidst betale prisen for sin både naive og omtumlede tilværelse.

Mangler foto

F. Paludan-Müller

 

Den nationalliberale politiker Hother Hage (1816-1873) havde her adresse for året 1857.  

Hage, Hother

      Hother Hage

 

Værftsdirektøren C. C. Burmeister (1821-1898) var medstifter af Burmeister & Wain og boede i Overgaden Neden Vandet 9 fra 1847 til 1870.

I 1836 begyndte Carl Burmeister (som mekanikerlærling), at studere på Polyteknisk Læreanstalt og fulgte der jævnligt H. C. Ørsteds forelæsninger.

Netop hjemvendt fra en fire år lang studierejse i Tyskland, Østrig, Schweiz og Frankrig vendte Burmeister hjem til Danmark i 1846 og grundlagde samme år et maskinværksted sammen med Hans Heinrich Baumgarten (1806-1875) under firmanavnet Baumgarten & Burmeister.

Virksomheden suppleredes allerede året efter med et støberi og senere begyndte fremstillingen af bl.a. dampmaskiner. Igen udvidedes virksomheden og denne gang med et skibsværft, hvis første skib blev søsat i 1854. I 1862 trådte Baumgarten tilbage, men kun tre år efter optog Burmeister englænderen William Wain (1819-1882) som kompagnon. I 1872 omdannedes virksomheden til aktieselskabet B&W A/S, hvis første bestyrelsesformand blev finansmanden C. F. Tietgen (1829-1901).

Carl Burmeister trak sig i 1890 fra ledelsen af B&W, der på det tidspunkt beskæftigede omtrent 1.800 mennesker. B&W Skibsværft A/S gik konkurs i 1986 efter flere års vanskeligheder. Om værftets historie er der skrevet flere bøger, hvoraf flere er listet nedenfor.

Burmeister, C. C.

   C. C. Burmeister

 

P. S. Krøyer

Fra Burmeister og Wains jernstøberi

1885 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Arkitektur DK 1993 (nr.1). Arkitektens Forlag. 1993.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Om B&W og tilknyttede personer

B&W – værftet der ikke måtte overleve. Niels Bjørn Hansen. Forlaget Sohn. 2008.

Dømt. Jan Bonde Nielsen. Forlaget Forum. 1980.

Frikendt. Jan Bonde Nielsen. Forlaget Engel og Eneqvist. 1986.

Juvelen der blev til skrot: kampen om B&W 1945-1996. Ole Lange. Gyldendal. 2001.

Virksomhed og arbejderliv: bånd, brudflader og bevidsthed på B&W 1850-1920. N. J. Nielsen. Museum Tusculanum. 2002.

Værftet bag de 1000 skibe: Burmeister & Wain Skibsværft. Erik Eriksen. Fr. G. Knudtzons Bogtrykkeri. 1993.

 

Links

C.W. Obel

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk