Vingårdstræde 20

 

                   


Opført: 1851

Matrikelnummer: 97g, Øster Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: P. C. Hagemann


Beskrivelse

Vingårdsstræde 20 blev opført i 1851 med kælder og fem etager af arkitekt P. C. Hagemann (1810-1853). Husets bygherre var grosserer H. P. Lorentzen. Ejendommen er opført over fem fag.

 

Foto fra august 2009

 

 Foto fra august 2009

 

Foto fra august 2009

 

 Foto fra august 2009

 

Foto fra august 2009

 

 

Beboere

Grønlandsgeografen dr. phil Hinrich Rink (1819-1893) boede her 1852-1853. Han foretog 1848-1851 en videnskabelig ekspedition til Nordøstgrønland, hvor han dels fik kortlagt området og dels gennemførte undersøgelser af indlandsisen.

     Hinrich Rink

 

Fra 1854 til 1856 havde Gottlieb Siesby (1803-1884) sin bolig her i nr.20.

Han var oprindelig uddannet skomager, blev mester som 23-årig og vejrede som så mange andre morgenluft da Julirevolutionens liberale strømninger nåede Danmark. Herom skrev han både artikler og digte og kom ad den vej til journalistikken, hvor han på Københavns Morgenblad (fra 1839 til 1840) og Folkevennen (1840) redigerede og fastholdt den liberale linje.

Siesbye opgav skomagergerningen i 1847 til fordel for en stilling som journalist på Flyveposten, som han sammen med Jacob Davidsen købte i 1852. Dette blad gik i folkemunde under navnet Lyveposten! Bladet lukkede i 1870 efter Siesbye havde været eneejer siden 1865.

    Gottlieb Siesby

 

 

Virksomheder                    

Butiksindretningen fra første etage er fra 1895.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.246).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk