Vimmelskaftet 38-38a-d

Louises Hus

 

                   


Opført: 1731

Matrikelnummer: 20, Frimands Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Det syv fag brede forhus blev for rådmand og commerceråd Nicolai Burmeister opført i 1731 med kælder og tre etager. Ejendommen brændte i 1846, men ved den efterfølgende istandsættelse fik huset tilføjet sin fjerde etage. Navnet Louises Hus er af nyere dato og er opkaldt efter den mest berømte beboer: Louise Rasmussen (1815-1874) der blev gift med Frederik VII (1808-1863) og ophøjet til grevinde Danner.

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

 

Beboere

Grevinde Danner (f. Louise Rasmussen; 1815-1874) var Modehandlerinde her i nr.38 inden hun i 1850 giftede sig med kong Frederik VII (1808-1863) og blev dennes tredje kone; samme dag ophøjedes hun til grevinde.

I november 1844 åbnede hun her sin modeforretning og satte en voksdukke med tøj på i vinduet. For københavnerne var det mest fantastisk at den drejede rundt; sådan noget havde man aldrig tidligere set i Danmark.

Ægteskabet var barnløst for kongen, men grevinde Danner havde med kammerherre Carl Berling (1812-1871) fået en søn i 1841, som kongen blev meget glad for. Danner og Berling blev i midten af 1800-tallet lagt for had af de konservative politikere, der mente, at Danner i for høj grad påvirkede den politiske dagsorden, når hun luftede sine bondevenlige og frisindede holdninger. Hendes indflydelse sås ikke mindst under indtryk af Rotwitts regering, hvis tilblivelse hun støttede varmt.

Da Frederik VII døde i 1863 kunne hun ikke blive boende på Christiansborg på grund af sin upopulære status hos store dele af den politiske top. Derfor købte juni 1864 ejendommen Ny Vestergade 13 og benyttede den som vinterdomicil, ligesom Christiansborg havde haft samme status for hende og kongen. I sommermånederne var hun – som i sit ægteskab med kongen – bosiddende på Skodsborg og Jægerspris Slot.

Grevinde Danner boede her i Vimmelskaftet 38 fra 1844 til 1846.

  Grevinde Danner

 

Camillus Nyrop (1811-1883) står i vejviserne som Universitetets chirurg. Instrumentmager og boede her omkring 1873.

Efter skolen kom han i lære som drejer og interessen faldt på udviklingen og forarbejdelsen af kirurgiske instrumenter. Fra 1834 til 1838 opholdt han sig i udlandet hvor han arbejdede hos toneangivende instrumentmagere og derved lagde kimen til sin københavnske virksomhed, som han grundlagde i 1838. Et samarbejde med tidens førende kirurger førte til, at Nyrop blev instrumentmager for Kirurgisk Akademi i Bredgade. Senere blev han universitetets instrumentmager og hans anerkendelse kulminerede med en udnævnelse til titulær professor i 1860.

Herfra flyttede han til Havnegade 15.

   Camillus Nyrop

 

I årene 1894-1895 boede kongelig hoffotograf Leopold Albert (1868-1949) på 4.sal.   

      Leopold Albert

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.244).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk