Vestergade 8-8b

 

                   


Opført: 1798

Matrikelnummer: 10, Nørre Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Joachim Ernst Burmeister


Beskrivelse

Vestergade 8-8b består af forhus, mellembygninger og baghuse:

 

 

Forhuset blev i 1798 opført i tre etager af og for bygmester Joachim Ernst Burmeister (før 1774-1806) og er bygget over fem fag.

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

 

Foto fra juli 2018

 

 

Foto fra juli 2018

 

 

Bag forhuset er to baghuse samt to mellembygninger, men disse forventes beskrevet ved en senere lejlighed (pr. 18.januar 2023).

 

 

 

Beboere

I årene 1828-1829 boede her fysikprofessor Christopher Handsteen (1784-1873) med hustru og seks børn samt tjenestepige. Hustruen Johanne (f. Borch; 1787-1840) blev senere svigerinde til digteren Frederik Paludan-Müller, da denne giftede sig med hendes søster Charile Borch.

     Christopher Handsteen

 

 

Virksomheder                    

N. C. Roms Forlag lå her fra ca.1876 til en gang i 1930erne. Forlagets trykkeri og sætteri lå i mellem- og baghusene og virksomheden udgav diverse fagbøger og skoleprotokoller (en slags karakterbog).

 

Roni Værktøj lå her fra 1948 til 1976, hvorefter de flyttede til Albertslund. Firmaet blev grundlagt i 1919.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.240).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

Vestergade 8 – et hus i København. Red. Hanne Haxthausen. Udgivet af Irvin Løgstrup. 1994.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk