Vestergade 7

 

                   


Opført: 1797-1798

Matrikelnummer: 42, Vester Kvarter

Fredet: 1991

Arkitekt: Andreas Kirkerup


Beskrivelse

Vestergade 7 består af forhus, sidehus og baghus, der alle blev opført i årene 1797-1798:

 

 

Forhuset til Vestergade 7 blev i årene 1797-1798 opført med kælder og tre etager af hofarkitekten Anders Kirkerup (1749-1810).

 

Foto fra en juli formiddag i 2006

 

Foto fra juli 2006

 

Foto fra juli 2006

 

 

Sidehuset og baghuset er ligeledes fra 1797-1798 og skyldes også ovennævnte Kirkerup. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger af disse (pr.19.januar 2023).

 

 

Beboere

Sidste bopæl inden sin død i 1807 havde Oberst og Chef for det borgerlige Artilleris Corps Johan Peter Boye Junge (1735-1807) her i Vestergade 7.

Det var dog som entreprenør, at han blev et navn; ikke mindst med sit forslag om anlæggelsen af Kronprinsensgade. Han havde fået gaden anlagt over sin i 1783 erhvervede grund og fik bl.a. opført tre huse i gaden samt husrækken Pilestræde 37-45.

      J. P. B. Junge

 

Lægen, forfatteren og oversætteren, Johan Christian Schønheider (1744-1831) boede her omkring 1807.

Schønheyder, Johan Henrich

 J. C. Schønheider

 

Arkæologen P. O. Brøndsted (1780-1842) havde her en lejlighed i 1833-1834 efter hjemkomsten fra sine mange rejser i Europa.

Mens han boede her blev han udnævnt til både direktør for den kongelige mønt- og medaljesamling og professor i filologi.

    P. O. Brøndsted

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.240).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk