Vestergade 5

 

                   


Opført: 1796-1797

Matrikelnummer: 41, Vester Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Det fem fag brede hus blev opført i årene 1796-1797 med kælder og tre etager for tobaksfabrikant L. C. Augustinus.

 

Foto fra juli 2006

 

Porten til Vestergade 5 med udsmykninger som bl.a. festoner og rosetter på portdørene

Foto fra juli 2006

 

Foto fra juli 2006

 

Peter Tom-Petersen (1861-1926)

Gadeparti fra København med Vor Frue Kirke i baggrunden. Vestergade

Maleri fra 1918

Det gule hus (nr.to fra venstre) er Vestergade nr.5, der siden bl.a. har fået fjernet to fag på både i stuen og

på første og anden sal for desuden også, at have fået blændet den fjerneste portindgang.

 

Beboere

Søe-lieutenant  Jost van Dockum (1753-1834) boede her i årene 1809-1811. Under Københavns bombardement i 1807 var han chef for batteriet Prøvestenen.

  Jost van Dockum

 

Contreadmiral  boede L. F. Lassen (1756-1837) her 1817-1818, der skabte sig militærhistorisk et navn som chef for blokskibet Prøvestenen under Slaget på Reden den 2.april 1801.

Hans bedrift fremhæves i historien fordi han blev til blokskibet var sønderskudt og kun to kanoner var brugelige. Lassen forlod det herefter med det meste af besætningen. Han fortsatte karrieren indtil 1815, hvor hans stilling blev sparet væk. Dog havde man ikke glemt Lassens bedrifter og han fik efter sin afskedigelse titel af kontreadmiral med en pension svarende til sin løn; senere hen fik han årligt et større økonomisk tillæg.

Her fra Kompagnistræde 23 flyttede han hen til Nytorv 19.

       L. F. Lassen

 

I vejviseren for 1821 ses politiassessor Christian Reiersen (1792-1876) blandt beboerne her i nr.48. Han virkede ligeledes som censor for den kritikfjendske enevælde og blev legendarisk for sine altid afsluttende godkendelser Må trykkes, Reiersen.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.239-240).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.160).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk