Vestergade 33

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1795-1796

Matrikelnummer: 295, Vester Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: ukendt / Gotfred Tvede


Beskrivelse

Dette smukke og ni fag brede, klassicistiske forhus blev opført i årene 1795-1796 med kælder og tre etager for hørkræmmeren Ole Schou. Til brug for F. L. Smidth & Co. ombyggede Gotfred Tvede (1863-1947) huset til kontorer i 1907.

 

 

Beboere

Ifølge vejviseren boede Højesteretsadvocat C. E. Rotwitt (1812-1860) her i årene 1844-1845.

Det er som politiker han vil blive husket, idet han var konseilspræsident (statsminister) for Grevindens særlige ministerium, som politiske modstandere sarkastisk havde valgt at kalde Rotwitts regering. Dette tilnavn skyldtes Bondevennernes nære forbindelser til Grevinde Danner (f. Rasmussen – 1815-1874) for de var stort de eneste, som accepterede ægteskabet mellem grevinden og Frederik VII.

Rotwitt var regeringsleder fra 2.december 1859 til 8.februar 1860 og således kun regeringsleder i 68 dage. Han havde været på Christiansborg og skulle over til sin lejlighed på den anden side af kanalen i Ved Stranden 18, hvor han på vej op ad trappen, faldt om af en hjerneblødning og døde kun 47 år gammel.

Ingen varige spor havde sat sig for hverken Rotwitt eller regeringen som helhed, men som formand for Folketinget i perioden 1853-1859 blev han husket for sin behændige mødeledelse.

      C. E. Rotwitt

 

 

Virksomheder                    

Her lå F. L. Smidths hovedkontor i en kort årrække.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.243).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 6).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

Vestergade 8 – et hus i København. Red. Hanne Haxthausen. Udgivet af Irvin Løgstrup. 1994.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk