Vestergade 27

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1797-1799

Matrikelnummer: 52, Vester Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: J. W. Steenberg


Beskrivelse

Dette kompleks består af forhus, to sidehuse og baghus og blev alle opført i årene 1797-1799. Ejendommene påbegyndtes opført af tømrermester Johannes Wilhelm Steenberg og fuldendtes for brændevinsbrænder Rasmus Müller. Alle fire bygninger blev fredet i 1959:

Forhuset er bygget over 10 fag og står med kælder samt tre etager. Over førstesalens midterste vinduer ses en frise.

 

 

De to sidehuse er med kælder og tre etager. Begge er opført over seks fag samt et smigfag. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehusene (pr. 18.januar 2023).

 

 

Baghuset står med kælder og fire etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehusene (pr. 18.januar 2023).

 

 

Beboere

Skuespilleren Stephan Heger (1769-1855), der var bror til Kamma Rahbek fra Bakkehuset, havde her sit hjem i 25 år.

     Stephan Heger

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.243).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.162).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk