Vestergade 18a-h

tidligere Gardergården

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1796-1797

Matrikelnummer: 15, Nørre Kvarter

Fredet: 1939

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af forhus samt de bagvedliggende pakhuse:

 

 

Det syv fag lange forhus med adressen Vestergade 18 blev opført i årene 1796-1797 med kælder og tre etager. Bygherrerne var Søren Andersen Hougaard og herbergeren Th. Andersen Mollerup.

 

 

I den dybe baggård ligger de tilhørende gamle pakhuse, der absolut er seværdige. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om disse pakhuse (pr.19.januar 2023).

 

 

Beboere

I Mit Livs Eventyr beretter eventyrdigteren H. C. Andersen (1805-1875) om sit første møde med København mandag den 6.september 1819. Han var kun 14 år gammel og indlogerede sig i gæstgiveriet Gardergården, som havde til huse her.

Som han selv beretter i sin Levnedsbogen fra 1832 kunne han efter at have afleveret sit rejsepas indlogere sig på et lille værelse, hvor han kun boede i ganske få uger.

Af samme bog fremgår det at: “Intet menneske kjendte jeg i hele den store By; med en lille Bylt tøi i et Klæde, kom jeg vandrende ind af Vesterport; Nogle af de Reisende toge ind paa “Gardergaarden” paa Vestergade, jeg gik da der hen, fik mig et lille Værelse, efter at de havde faaet mit Pas og nu var jeg da, syntes jeg, ved Maalet for mine Ønsker”.

    H. C. Andersen

 

På førstesalen boede urtekræmmer Christian Petersen (død 1852), der med sit ægteskab med Cecilie Margrethe, var svoger til maleren Christen Købke (1810-1848).

Her kom også interessante gæster som digteren Christian Winther (1796-1876), kunstmalerne Constantin Hansen (1804-1880), Wilhelm Marstrand (1810-1873), den senere kgl. kapelmester H. S. Paulli (1810-1891) og koncertmester J. F. Frølich (1806-1860). Christian Petersen døde den 29.april 1852 kun 46 år gammel.

 

I 1844 havde søofficeren og politikeren Otto H. Lütken (1813-1883) sin bopæl her i nr.18.  

     O. H. Lütken

 

 

Virksomheder                    

Gæstgiveriet Gardergården havde til huse her lige inden for Vesterport, da den kun 14-årige H. C. Andersen indlogerede sig på sin første nat i København, mandag den 6.september 1819.

Gæstgiverier var datidens billige indlogeringsmulighed og mange af dem som lå i København var placeret nær byportene. Af tidligere gæstgiverier i Vestergade kan foruden Gardergården nævnes Skibet, Tre Hjorter, Vinkanden, Kronen og Prinsen.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

H. C. Andersen og København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. 1938.

H.C. Andersens Levnedsbog. H. Topsøe-Jensen. Det Schønbergske Forlag. 1971.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.241).

Huse og mennesker. Strejftog i det gamle København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. 1942 (hæfte III).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.320-321).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.165).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Vestergade 8 – et hus i København. Red. Hanne Haxthausen. Udgivet af Irvin Løgstrup. 1994.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk