Vester Voldgade 129-131

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 

Matrikelnummer: 297, Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt:


Beskrivelse

   

Beboere

Politikeren A. C. Gleerup (1809-1865) havde omkring 1859 sin adresse i Vester Voldgade 131.

Han blev læreruddannet tilbage i 1839, hvorefter han en kort årrække opholdt sig på Holbæk-egnen. Via lærerjobbet bragte det ham i kontakt med bondesamfundet, hvis rettigheder han så småt begyndte at agitere for. Som medstifter af Bondevennernes Selskab i 1846 (sammen med bl.a. A. F. Tscherning) og en efterfølgende politisk karriere, gjorde Gleerup sig gældende som en stærk retoriker. I 1845 var det ham som i talen Nu kommer bonden fremførte den spirende bondebevægelses krav, som han allerede fra begyndelsen af 1840erne havde agiteret for.

Gleerup blev i 1848 medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og sad som folketingsmedlem i årene 1849-1853. På flere punkter var han forud for sin tid, især i spørgsmålet om kongevalgte medlemmer, den almindelige valgret samt hemmelige afstemninger.

I de efter danske forhold sjældne tilfælde, hvor en politiker ansættes som embedsmand, var Gleerup folketings-sekretær* i årene 1852-1855 og sågar bureauchef* fra 1855 til sin død i 1865.

folketingssekretær er titlen på den embedsmand i Folketingets Administration, som bistår Folketingets formand i tilrettelæggelsen af tingets møder.

* bureauchef var indtil 199o betegnelsen for Folketingets direktør.

Gleerup, A. C.

     A. C. Gleerup

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk