Vandkunsten 11

 

                   


Opført: før 1735

Matrikelnummer: 177, Vester Kvarter

Fredet: 1977

Arkitekt: ukendt / Erik Holst & Aage Holst


Beskrivelse

Matriklen består af forhus og sidehus:

 

 

Kun tre fag bredt og tre etager højt er dette charmerende hus, der i bindingsværk blev opført før 1735 og dengang stod opført over fire fag. I 1777 hvor kun facaden blev grundmuret og ændredes til tre fag. På s.267 i bogen Københavnerbindingsværk ses et billede af forhusets bagside, men adressen er fejlagtigt angivet til Løngangsstræde 11.

 

Foto fra juni 2009

 

Foto fra juni 2009

 

Franske altaner ses i tagetagen

Foto fra juni 2009

 

Den skæve men dog charmerende gadedør

Foto fra juni 2009

 

En dekorativ detalje fra indgangsdøren

Foto fra juni 2009

 

Foto fra juni 2009

 

 

Et sidehus er beliggende bag forhuset. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette sidehus (pr. 6.maj 2021)

 

 

Arkitekterne Erik Holst (1909-1981) og Aage Holst (1915-2001) forestod husets restaurering i 1976 og Københavns Kommune præmierede for dette i 1977.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.260).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.236-237).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.267).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk