Valkendorfsgade 7-9

 

                   


Opført: 1730 / 1870 / 1875

Matrikelnummer: 149, Frimands Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne forhusbebyggelse med kælder og fire etager bestod oprindeligt af tre huse, hvoraf den midterste bygning blev opført i 1730 for klejnsmed Jens Jensen. Det østre (nr.7 med porten) samt det vestre forhus blev opført i henholdsvis 1870 og 1875 for bogtrykkerne Just Thiele og Anders Thiele.

 

Valkendorfsgade 7 og 9 set i retning mod Niels Hemmingsens Gade

Foto fra februar 2007

 

Valkendorfsgade 7 – de mange murankre flugter i begge huses facader

Foto fra februar 2007

 

Valkendorfsgade 7 set i retning mod Købmagergade

Foto fra februar 2007

 

Valkendorfsgade 9

Foto fra februar 2007

 

Foto fra februar 2007

 

Valkendorfsgade 9

Foto fra februar 2007

 

 

Beboere

Just Mathias Thiele (1795-1874) var akademisekretær ved Kunstakademiet og boede omkring 1827 på adressen Valkendorfsgade 7.

H. C. Andersen besøgte Thiele da denne boede på Charlottenborg og hentede fra Thieles 4-årige datter Ida sin inspiration til eventyret Den lille Idas blomster. Mod Kongens Nytorv boede familien Thiele i en lejlighed, der lå til venstre i porten.

Just Mathias Thiele

 

Politikeren A. C. Gleerup (1809-1865) havde her adresse i årene 1846-1848.

Han blev læreruddannet tilbage i 1839, hvorefter han en kort årrække opholdt sig på Holbæk-egnen. Via lærerjobbet kom han i kontakt med bondesamfundet, hvis rettigheder han så småt begyndte at agitere for.

Som medstifter af Bondevennernes Selskab i 1846 (sammen med bl.a. A. F. Tscherning) og en efterfølgende politisk karriere gjorde Gleerup sig gældende som en stærk retoriker. I 1845 var det ham som i talen Nu kommer bonden fremførte den spirende bondebevægelses krav, som han allerede fra begyndelsen af 1840erne havde agiteret for.

Gleerup blev i 1848 medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og sad som folketingsmedlem i årene 1849-1853. På flere punkter var han forud for sin tid; især i spørgsmålet om kongevalgte medlemmer, den almindelige valgret samt hemmelige afstemninger. I de efter danske forhold sjældne tilfælde, hvor en politiker ansættes som embedsmand, var Gleerup folketingssekretær* i årene 1852-1855 og sågar bureauchef* fra 1855 til sin død i 1865.

*folketingssekretær er titlen på den embedsmand i Folketingets Administration, som bistår Folketingets formand i tilrettelæggelsen af tingets møder

*bureauchef var indtil 199o betegnelsen for Folketingets direktør

     A. C. Gleerup

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.233).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk