Valkendorfsgade 5

 

                   


Opført: 1731-1732

Matrikelnummer: 148, Frimands Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: ukendt / Peter Hvidt & O. Mølgaard-Nielsen


Beskrivelse

Ejendommen består af forhus samt to sidehuse:

 

 

Det seks fag brede forhus blev opført i årene 1731-1732 med kælder og tre etager for maleren Melchior Hurter.

 

Foto fra februar 2007

 

Foto fra februar 2007

 

Foto fra februar 2007

 

 

Til venstre i gården ses et sidehus, der i 1731 blev opført over to fag bindingsværk. Endnu foreligger der ikke yderligere oplysninger om sidehuset (pr.19.januar 2023).

 

Til højre i gården ses et fem fag bredt sidehus, der blev opført i 1751. Endnu foreligger der ikke yderligere oplysninger om sidehuset (pr.19.januar 2023).

 

Ejendommen blev restaureret i 1969-1971 af arkitekterne Peter Hvidt (1916-1986) og O. Mølgaard-Nielsen (1907-1993). Dette restaureringsarbejde blev af Københavns kommune præmieret i 1970.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.250).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.233).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.245).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk