Valkendorfsgade 36

 

                   


Opført: 1739

Matrikelnummer: 134, Frimands Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af forhus og sidehus:

 

 

Denne imponerende og meget smukke ejendom er et af mange eksempler på genopbygningen af det København, som brændte i 1728. Dette ildebrandshus blev opført for hofmaler G. P. Getreuer (1710-1780) er i sin form uforandret siden opførelsen i 1739 og består af kælder, fire etager samt en gavlkvist.

Fire næsten gennemgående kvaderliséner tredeler facaden, der midtfor krones af en gavlkvist. Bemærk desuden stenen over døren, der viser bygherren C. P. Getreuers våben samt årstallet 1739, der henviser til året for opførelsen.

 

Huset har de for København noget usædvanlige kvaderliséner

Foto fra februar 2007

 

Nr.36 var blandt de første i huse der blev fredet efter fredningsloven af 1918

Foto fra februar 2007

 

 

Det bagved liggende sidehus er også fra 1739, men om dette foreligger der for øjeblikket hverken yderligere oplysninger eller billeder (pr.19.januar 2023).

 

 

Beboere

C. P. Getreuer (1710-1780) var kunstmaler og fik titel af hofmaler i 1749. Han var husets første ejer og besad det til sin død i 1780. Han var særdeles velhavende og efterlod sig en formue, der gik til legater for fattige københavnere.

Omkring 1839 boede litteraten og bladmanden J. F. Giødwad (1811-1891) her i ejendommen. Sammen med politikeren Carl Ploug (1813-1894) ledede han det liberale dagblad Fædrelandet i mange år, hvor han bestred både økonomi og redaktion.

     J. F. Giødwad

 

 

Virksomheder

N. P. Rostrups Ligkistemagasin lå her fra 1866 og til langt ind i 1900-tallet. Firmaet var grundlagt af Nikolai Peter Rostrup, der købte ejendommen i 1866. Hans eneste søn, Søren K. V. Rostrup, der var overretssagfører, overtog forretningen efter sin fars død og blev snedkermester i 1886. Det satiriske blad Ravnen muntrede sig over Rostrups ejendommelige kombination som både jurist og snedkermester ved at skrive at han “var en sagfører, der aldrig havde ført en sag, og en snedker, der aldrig havde ført en sav“.

 

Annonce fra Illustreret Tidende nr.1, 6.oktober 1907

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.82).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Gamle københavnske huse. Vilhelm Lorenzen. H. Hagerups Forlag. 1927 (s.50 og 52).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.235).

Hofmalerens Hus i Kokkegade. Ernst Fr. Hansen. 1939.

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 4).

Københavnske borgerhuse. Hans Henrik Engqvist. Jul. Gjellerups Forlag. 1948.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk