Valkendorfsgade 34 / Klosterstræde 12

 

Klosterstræde 12 - Valkendorfsgade 34 - lille - tv                    Klosterstræde 12 - Valkendorfsgade 34 - lille - th


Opført: 1733-1734 / 1827 / 1858

Matrikelnummer: 135, Frimands Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af to forhuse til henholdsvis Klosterstræde og Valkendorfsgade:

 

 

Forhuset med syv fag til Klosterstræde blev i 1827 opført med kælder og tre etager for skomagermester A. H. Balslev. Huset blev i 1858 forhøjet med en etage.

 

Klosterstræde 12 - Valkendorfsgade 34 - 1

Foto fra maj 2008

 

Klosterstræde 12 - Valkendorfsgade 34 - 2

Foto fra maj 2008

 

Klosterstræde 12 - Valkendorfsgade 34 - 3

Foto fra maj 2008

 

 

Forhuset med ni fag mod Valkendorfsgade blev opført som en toetages bolig for kapellanen ved Helligåndskirken i årene 1733-1734. Huset blev i 1858 forhøjet med en etage.

 

Klosterstræde 12 - Valkendorfsgade 34 - 4

Foto fra februar 2007

 

Klosterstræde 12 - Valkendorfsgade 34 - 5

Foto fra februar 2007

 

Klosterstræde 12 - Valkendorfsgade 34 - 6

Foto fra februar 2007

 

 

Beboere

Valkendorfsgade 34 var sidste bopæl for filosoffen Børge Riisbrigh (1731-1809).

Teolog blev han i 1753 og med sin studierejse i årene 1762-1765, der gik til universiteter i både Tyskland og Frankrig, studerede han både filosofi samt sprog som bl.a. græsk og arabisk. Hjemme i København disputerede Riisbrigh i 1765 for sin magistergrad og fulgte op med filosofiske forelæsninger, han forinden sin studierejse havde holdt over flere år.

I 1767 udnævntes han til ekstraordinær professor i logik og metafysik og først i 1773 blev han ordinær professor. Han nød anerkendelse for sine klare og grundige forelæsninger, som han med stor tilslutning bl.a. holdt over Kant i 1790erne. En tiltagende døvhed tvang Børge Riisbrigh til at tage sin afsked i 1803.

   Børge Riisbrigh

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 95-96). 

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk