Valkendorfsgade 3

 

                   


Opført: 1730-1750erne

Matrikelnummer: 147, Frimands Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: Jens Olsen


Beskrivelse

Forhuset blev opført med kælder og tre etager i to omgange over en 20-års periode. De fire nordligste fag blev opført mellem 1730 og 1734 af murermester Jens Olsen, mens de to øvrige fag opførtes for bødker Mathias Olsen i begyndelsen 1750erne.

 

Foto fra maj 2008

 

Foto fra maj 2008

 

Foto fra maj 2008

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.233).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk