Valkendorfsgade 23 / Niels Hemmingsensgade 5

 Helligåndskirken og Helligåndshuset         

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - lille - tv                    Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - lille - th


Opført: ca.1470 / 1729-1732 / 1878-1888 / 1894-1896 / 1967

Matrikelnummer: 11, Frimands Kvarter

Fredet: 1984

Arkitekt: J. C. Krieger, Peder Malling, H. B. Storck og Thomas Havning


Beskrivelse

Helligåndskirken står majestætisk med skiftevis fremspringende og tilbagetrukne partier og er i det hele taget et friskt pust af gamle dage og blev oprindelig rejst i begyndelsen af 1300-tallet. Kirken gik tidligere under navnene Helliggejst og Helliggæst.

Den middelalderlige kirke udbrændte næsten totalt den 21.oktober 1728 i forbindelse med bybranden, men blev i de følgende år genopført som en barokkirke under ledelse af arkitekten J. C. Krieger (1683-1755) og kunne allerede indvies den 30.november 1732. Det skal nævnes at kirken i et meget lille omfang blev beskadiget under bybranden 1795 samt under englændernes bombardement af København i 1807.

Inde i kirken ses altertavlen fra kirken, der stod på Københavns Slot (nedbrudt omkring 1730). Universitetsarkitekten Peder Malling (1781-1865) restaurerede inventaret og kapellet i 1840erne og i årene 1878-1888 var det arkitekten H. B. Storck (1839-1922), der forestod en restaurering og han lod bl.a. genopføre det i 1728 nedbrændte spir, som på initiativ af statholder Christopher Valkendorf (1525-1601) menes skabt af bygmestren hans Steenwinckel den Ældre (ca.1550-1601).

Nævnes skal også Storcks omfattende restaurering af kirkens indre, hvor der bl.a. blev udgravet til en varmekælder, der betød at næsten alle spor efter ældre begravelser blev udslettet. Efter Storcks arbejder blev kirken genindviet Kristi Himmelfartsdag den 6.maj 1880.

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 1

Kirken set fra Amagertorv

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 2

Sandstensportalen foran indgangen våbenhuset mod Amagertorv

er fra 1630 og var egentlig tænkt opsat på Børsen

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 3

Kirkefacaden mod Valkendorfsgade

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 4

Portalen mod Valkendorfsgade

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 5

Portalen med indskrifttavlen blev i 1612 skænket af rådmanden Thomas Lorck

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 6

På begge sider af portalen ses kunstfærdigt udførte lamper med engle på lampearmen

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 7

Mindestøtten tæt på Amagertorv blev udført af Kaare Klint og afsløret i 1950

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 8

Mindesmærke for den ukendte KZ-fange;

udført af Kaare Klint og digtet af Halfdan Rasmussen. Afsløret i 1950

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 9

Kirken set fra Vimmelskaftet

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 10

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 11

Kirketårnet

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 12

Kirken var den første i byen som fik et klokkespil; det nuværende blev opsat i 1947.

I Ludvig Holbergs “Den Vægelsindede” lader han Eraste omtale “ham, der dræber Folk med Sangklokkerne”

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 13

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 14

Tårnet set fra Gråbrødre Torv

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 15

Set fra Niels Hemmingsens Gade

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 16

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 17

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 18

Foto fra januar 2011

 

 

Som en pudsig tilbygning mod Niels Hemmingsens Gade ses Griffenfelds kuplede gravkapel fra årene 1672-1673 og opført af arkitekt Lambert van Haven (1630-1695). Soklen er udført i hugget granit, muren i røde tegl og kuplen er udført i kobber.

Kapellet var af Griffenfeld bestemt for hans afdøde kone Cathrine (kaldet Karen) Nansen (1656- 1672), der var barnebarn af borgmester Hans Nansen (1598-1667). Så vidt vides er hun den eneste, som er blev bisat herfra. Efter Griffenfelds fald og forvisning til Norge (hvor han døde), flyttedes hendes kiste til Vær Kirke ved Horsens, hvor også ægtemanden er begravet. Kirken købte kapellet i 1732 og det udgør i dag kirkens sakristi. Arkitekten, kgl. bygningsinspektør Thomas Havning (1891-1976), restaurerede sakristiet i 1956.

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 19

Den halvrunde tilbygning kaldes Griffenfelds Kapel

og benyttes nu som kirkens sakristi

Foto fra januar 2011

 

 

Mod Valkendorfsgades vestside ses det godt 600 år gamle Helligåndshus i munkesten. Det udgjorde oprindelig Helligåndsklosterets sygesal og blev i universitetsbibliotek i begyndelsen af 1500-tallet. Bl.a. var her gravkapel indtil 1850, og benyttes nu om dage til udstillinger, bogauktioner m.v. Det blev i 1894-1896 ført tilbage til sin oprindelige skikkelse under ledelse af ovennævnte H. B. Storck.

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 20

Det lave Helligåndshus

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 21

Gavlen mod Valkendorfsgade

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 22

Helligåndshuset set fra bagsiden

Foto fra januar 2011

 

Karl Jensen (1851-1933)

Helligaandshuset i Kjøbenhavn

Maleri fra 1904 – public domain

 

 

Tilbygningen af Helligåndshuset mod Valkendorfsgade er fra 1967 og som i mange år husede Pastoralseminariet. Arkitekten til denne bygning var Thomas Havning (1891-1976).

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 23

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 24

Foto fra januar 2011

 

Niels Hemmingsensgade 5 - Valkendorfsgade 23 - 25

Kirken, Helligåndshuset og tilbygningen fra 1957

Foto fra januar 2011

 

 

Kunstmaleren David Monies har her skildret hjemkomsten for en soldat,

der har deltaget i Treårskrigen. Lokationen er på hjørnet til Amagertorv (Strøget) med

kirkemuren til Helligåndskirken (t.v.) og man ser Nikolaj Kirke i baggrunden, der først fik sit spir i 1910erne.

David Monies, Episode af troppernes hjemkomst, 1850,

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, public domain

 

 

Kirkelige handlinger                  

Af døbte i denne kirke kan blandt andre nævnes dansktopsangeren John Mogensen (1928-1977).

Blandt kendte navne som er gift her i kirken kan nævnes: Den 2.maj 1794 viedes M. P. Kierkegaard og Kirstine Nielsdatter, der var søster til hans kompagnon Mads Røyen (død 1827). M. P. Kierkegaard var far til den verdensberømte filosof, teologen Søren Kierkegaard (1813-1855).

Digteren Christian Winther (1796-1876) giftede sig her 21.februar 1848 med den fraskilte præstekone Julie Werliin (1813-1881), der besværliggjorde at kunne finde en præst til, at forestå vielsen.

 

 

Virksomheder

Helligåndshuset har i årevis været hjemsted for lejlighedsvise “hollandske auktioner”, hvor prisen er nedadgående for hver af auktionernes dage.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Amagertorv i fortid og nutid. Steffen Linvald. Sparekassen Jylland. 1979.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.24-25).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 4).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Helligåndskirkens egen hjemmeside

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk