Tornebuskegade 5

 

                   


Opført: 1729

Matrikelnummer: 158, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Forhuset blev for brændevinsbrænderen Børre Jensen opført i 1729 som en toetagers grundmuret bygning. En senere ejer – brændevinsbrænder P. M. Schmidt – fik i 1847 påbygget forhuset med yderligere to etager.

 

 

Foto fra august 2017

 

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Bevaringen af det gamle København som arkitekturby. Medd. fra for. til gamle bygningers bevaring. IV række. III. 1942.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.233).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk