Toldbodgade 9

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: før 1732

Matrikelnummer: 52, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Toldbodgade 9 består af forhus, sidehus og baghus:

 

 

Forhuset til Toldbodgade 9, der formentlig er fra 1600-tallet men senest fra 1732, blev opført i bindingsværk med kælder og to etager. Som det ses er bindingsværket overpudset, hvad det blev i 1893. Forhusets bagside ses afbildet på s.290 i bogen Københavnerbindingsværk. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr.19.januar 2023).

 

Sidehuset er samtidigt med forhuset. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr.19.januar 2023).

 

Baghuset er samtidigt med forhuset. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr.19.januar 2023).

 

 

Virksomheder                    

Clausens Kunsthandel var grundlagt af Viggo Clausen (1916-1992) og åbnede her 1953, hvorfra det 1.januar 2018 rykkede hen i Studiestræde 14.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.232).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.53, 55-56, 88,92 og 290).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk