Toldbodgade 89 / Amaliegade 40-40a-b

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1756-1760

Matrikelnummer: 129, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Nicolai Eigtved


Beskrivelse

Geheimeråd Peter Hersleb Classen (1738-1825) opførte efter egne tegninger denne bygning i 1792, hvortil formålet var en biblioteksbygning, der indtil 1868 rummede broderen Johan Frederik Classens bogsamling på godt 20.000 bøger.

Bygningen havde Peter overdraget Johans bekendte Classenske Fideikommis. Nr.40 og 42 blev bygget sammen med fælles facade og blev af Eigtved opført i årene 1752-1756 for tømmerhandler Jan von Osten.

 

 

Beboere

Industrimanden J. F. Classen (1725-1792) boede her i hele 22 år i perioden 1772-1792.

 

Fra 1780-1783 var agent Conrad Caspar Hauser (1743-1823) blandt ejendommens beboere. Det er efter ham, at både Hausergade og Hauser Plads har fået sine navne.

Hauser, Conrad

      C. C. Hauser

 

I de politisk og økonomisk turbulente år fra 1812 til 1820 boede statsministeren F. J. Kaas (1758-1827) i nr.40-42.

        F. J. Kaas

 

Juristen og politikeren J. Nellemann (1831-1906) boede her fra 1896 til 1906.

Han var uddannet jurist fra 1855 og blot 28 år gammel udnævntes han i 1859 til professor. Nellemann sad som medlem af Landstinget fra 1870, men i 1875 gjorde Estrup ham til justitsminister; en post han bestred frem til 1896. På baggrund af Nellemanns juridiske fortolkninger af grundloven kunne Estrup politisk manøvrere med sine provisoriske finanslove, der splittede de politiske fløje og var med til at holde forfatningskampen i live. 

Fra 1896 og frem til sin død var han nationalbankdirektør. 

Nellemann, J.

    J. Nellemann

 

Den senere konseilspræsident Hugo Hørring (1842-1909) boede her på 2.sal omkring 1874 og var på dette tidspunkt som jurist i Indenrigsministeriet.  

Hørring, Hugo

    Hugo Hørring

 

Forfatteren Ludvig Holstein (1864-1943) havde sin bolig omkring 1910. 

    Ludvig Holstein

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.19-20).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Frederiksstaden. Grundlæggelsen af en københavnsk bydel 1749-1760. John Erichsen. 1972.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 23).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1).

Københavns farver. Bente Lange. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2.udgave. 2004.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk