Toldbodgade 7-7a

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1730 / 1846

Matrikelnummer: 50, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1977

Arkitekt: ukendt / Mogens Sørensen


Beskrivelse

Toldbodgade 7 består af forhus, sidehus og baghus:

 

 

Murermester Mogens Sørensen opførte i 1846 det seks fag brede forhus med kælder og fire etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om forhuset (pr.19.januar 2023).

 

Sidehuset er ligeledes fra 1846. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr.19.januar 2023).

 

I bindingsværk står baghuset Toldbodgade 7a, som er fra 1730 og opført i fire etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om baghuset (pr.19.januar 2023).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.231-232).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret) – der står fejlagtigt Kvæsthusgade 7

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk