Suensonsgade 65 / Rigensgade 36

Caroline Amalies Asyl

 

Rigensgade 36 - Suensonsgade 65 - lille - tv                    Rigensgade 36 - Suensonsgade 65 - lille - th


Opført: 1866

Matrikelnummer: 515, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Henrik Steffens Sibbern


Beskrivelse

Arkitekten Henrik Steffens Sibbern (1826-1901) opførte i 1866 ejendommen Caroline Amalies Asyl med kælder og to etager.

 

Rigensgade 36 - Suensonsgade 65 - 1

Hovedindgangen til Rigensgade; Suensonsgade løber til venstre

Foto fra april 2010

 

Rigensgade 36 - Suensonsgade 65 - 2

Foto fra april 2010

 

Rigensgade 36 - Suensonsgade 65 - 3

Foto fra april 2010

 

Rigensgade 36 - Suensonsgade 65 - 4

Foto fra april 2010

 

Rigensgade 36 - Suensonsgade 65 - 5

Foto fra april 2010

 

Rigensgade 36 - Suensonsgade 65 - 6

Bygningen set fra Suensonsgade

Foto fra april 2010

 

Rigensgade 36 - Suensonsgade 65 - 7

Gavlen mod Suensonsgade

Foto fra april 2010

 

 

Virksomheder

Caroline Amalies Asyl blev stiftet i 1829 og har navn efter den daværende kronprinsesse, der var gift med kronprins Christian Frederik (kronet som Christian VIII i 1839). Asyl var tidligere benævnelsen for en vuggestue/børnehave og som sådan rykkede institutionen ind her i 1866. Her ligger den stadig, men er nu underlagt Københavns Kommune og virker i dag som fritidshjem.

 

Eventyrdigteren H. C. Andersen (1805-1870) var gæst her på asylet i 1871, hvor han efterfølgende beretter (i et brev til fru Scavenius på Basnæs):

For en halv Snees Dage siden blev jeg indbudt til Enkedronningens Asyl ; Børnene der havde skillinget sammen til at faae sig, i Kultegning, et stort Portræt af H.C. Andersen, de have tidligere selv anskaffet sig lignende af Ingemann og Øhlenschlæger. Jeg blev modtaget med Hurraraab og en lille Sang, hele Asylet bestaaer af Pigebørn, Alle vilde de række mig Haanden da jeg gik, ja en lille Een vilde slet ikke slippe den igjen. Pastor Rørdam sagde nogle venlige Ord til mig og jeg læste et Par Eventyr for Børnene. Hendes Majestæt Enkedronningen vilde have beæret Festen med sin Nærværelse, men blev ved Forkjølelse forhindret derfra“.

 

Rigensgade 36 - Suensonsgade 65 - 8

Øverst over hovedindgangen ses Caroline Amalies monogram

Foto fra april 2010

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951.

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 8).

Ny-København – byvandringer. Anker. Nyboder Boghandel. 1984.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk