Studiestræde 35

 

                   


Opført: 1796

Matrikelnummer: 247, Nørre Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

I 1796 blev dette syv fag brede hus, opført med kælder og tre etager for brændevinsbrænder Wilhelm Biermann.

 

Foto fra marts 2008

 

Foto fra marts 2008

 

Foto fra marts 2008

 

Foto fra marts 2008

 

 

Beboere

Officeren og senere minister J. S. Fibiger (1793-1861) boede her som ung i 1814-1818 samt i perioden 1838-1845.

       J. S. Fibiger

 

Her i nr.35 boede politikeren, skolemanden og redaktøren Christian Rimestad (1816-1879) i årene 1856-1857.

I 1832 blev han student fra Borgerdydsskolen og allerede i 1833 lærer sammensteds, 1845 skolens inspektør og fra 1846 til 1853 var han skolens bestyrer. Indtil 1852 lå skolen på adressen Klareboderne 3 og derfra flyttedes den til Bredgade. 

Han stillede op som kandidat til Den Grundlovgivende Rigsforsamling samt ved fire valg og først ved valget i 1854 blev han medlem af Folketinget, hvor han frem til 1866 (blev ikke genvalgt) sad som repræsentant for Bondevennerne. Rimestad skiftede politisk kurs til de Nationalliberale for hvem han repræsenterede i Folketinget 1869-1872.

Rimestad var redaktør for dagbladene Dags-Telegrafen i perioden 1864-1875 og for Nationaltidende i årene 1876-1878. Ved en fusion af to eksisterende foreninger var han desuden stifter af Arbejderforeningen af 1860, der skulle fremme arbejderklassens oplysning og dannelse, hvilket var helt i tråd med hans mangeårige engagement i bedringen af arbejdernes levevilkår.

Christian Rimestad

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.225).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk