Studiestræde 33

 

                   


Opført: 1797-1798

Matrikelnummer: 67, Nørre Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Studiestræde 33 blev i 1797-1798 opført med kælder og tre etager for slagtermester Mathias Schneider. Den fjerde etage blev tilføjet i 1844.

 

Foto fra marts 2008

 

Facaden angiver 1755 som opførelsesåret, men  dette er ikke rigtigt.

Derimod kunne det forrige hus på grunden være bygget netop dette år.

Foto fra marts 2008

 

Foto fra marts 2008

 

Foto fra marts 2008

 

Foto fra marts 2008

 

 

Beboere

Lærerinden, forfatterinden og telegrafisten Mathilde Fibiger (1830-1872) boede her i midten af 1840erne med sin far, stedmor og sine søskende.

Med Clara Raphaels Tolv Breve fra 1851 begyndte en årelang diskussion om kvindefrigørelsen. Bogen blev udgivet af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860), men bag ham stod den blot 20-årige Mathilde.

Bogen bestod af breve fra Clara Raphael til veninden Mathilde, hvori hun hævder kvindens moralske ret til åndelig selvudfoldelse og derved også konstaterer misforholdet mellem kønnene. Misforholdet bestod bl.a. i at kvinder ikke havde valgret eller overhovedet kunne deltage i politisk arbejde.

Bogen rejste en enorm debat, hvor kun få var positive over for frøken Fibigers tanker, heriblandt præsten og salmedigteren N. F. S. Grundtvig (1783-1872). Nogen tid efter bogens udgivelse besøgte Mathilde Fibiger smagsdommerægteparret Heiberg, men skuespillerinden Johanne Louise Heiberg (f. Pättges; 1812-1890) brød sig ikke om hendes tanker og den unge forfatterinde kom ikke igen. Johan Ludvig Heiberg fik kort tid efter kolde fødder og gav ikke Mathilde Fibiger den fornødne opbakning; han havde jo trods alt skrevet både forordet og udgivet bogen.

Årene derefter uddybede hun sine synspunkter i flere pjecer og fik betydning for kvindeemancipationen i både Sverige og Norge. I 1864 begyndte hun at uddanne sig som telegrafist; i øvrigt en af landets første kvindelige.

Fibiger havde gennem flere år levet i fattigdom og tilligemed ramt af tyfus, men hun blev af lægen C. E. Fenger (1814-1884) anbefalet til, at søge ansættelse ved den af Peter Faber ledede statstelegraf, hvor hun var Danmarks første kvindelige tjenestemand (-kvinde!) og gjorde tjeneste i henholdsvis Nysted, Helsingør og Århus. I den jyske hovedstad døde hun blot 41 år gammel.

 Mathilde Fibiger

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.225).

 

Om Mathilde Fibiger

Mathilde Fibiger – Clara Raphael. Tine Andersen og Lise Busk-Jensen. 1979.

Clara Raphael. Lise Busk Jensen. Forlaget Minona. 1994.

Passionsblomsten: en biografisk fortælling om Mathilde Fibiger. Bodil Wamberg. 2008.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk