Studiestræde 12-12a

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1798-1799

Matrikelnummer: 94, Nørre Kvarter

Fredet: 1964

Arkitekt: Jens Dahl


Beskrivelse

Med kælder og fire etager blev Studiestræde 12 opført i årene 1798-1799 af bygmester Jens Dahl (før 1776-1840). Huset er bygget over otte fag, hvoraf de yderste er fremtrukket. Ejendommen blev fredet i 1964.

Billedtekst: Glatte rankesving med blade og rosetter udgør facadens frise.

 

 

Beboere

Ingeniøren og fysikeren Ludvig Colding (1815-1888), der fra 1851 var stadsingeniør i København, boede her i årene 1842-1844.

Han var elev af H.C. Ørsted (1777-1851) og var i 1840 inde på tanken om teorien af kræfternes (energiens) mængde var konstant (energiens konstans), men ville ikke offentliggøre sin teori før han havde afprøvet den. Eksperimentet gik i langdrag og i mellemtiden var det så englænderen Joule, der først kunne fremlægge denne epokegørende opdagelse.

Ludvig Colding var uddannet snedker og udviklede der sin interesse for mekanik og dets problemstillinger, der i 1837 førte ham til Ørsted og Polyteknisk Læreanstalt i Studiestræde, hvorfra han i 1841 blev kandidat i Mekanik.

Herefter var han lærer i Nakskov, lærer ved Vajsenhuset og assistent ved Polyteknisk Læreanstalt for så i 1844, at overtage stillingen som brolægnings- og vejinspektør i København. I denne stilling fandt Colding sin rette hylde og begyndte at arbejde for bedre vandforsyning og afløbsforhold i København. Omtrent på dette tidspunkt var der 87 kilometer rendesten i København, hvoraf de 15 var overdækkede, men Coldings forslag om en omfattende kloakplan vandt ikke gehør hos politikerne.

I slutningen af 1850erne fik København både vandværk og gasværk, medens kun dele af Coldings kloakplan blev gennemført, trods koleraens hærgen i midten af 1853. I 1857 udnævntes han til stadsingeniør og udøvede i denne egenskab en betragtelig indflydelse på Københavns tekniske forhold.

Foruden sit embede og et stort teknisk forfatterskab var Colding i en årrække bl.a. forelæser på Polyteknisk Læreanstalt, indenrigsministeriets tekniske konsulent og medlem af den kommission, der skulle arbejde på oprettelsen af et metereologisk institut. Han blev tilbudt posten som den første direktør for Metereologisk Institut, men afslog på grund af alder.

Ludvig Colding afgik som stadsingeniør i 1886 og døde blot to år efter.

    Ludvig Colding

 

Politikeren C. C. Alberti (1814-1890) havde her sin bopæl i årene 1842-1843. Han var fra stiftelsen i 1856 og i en lang årrække formand for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse, som sønnen, justitsminister P. A. Alberti (1851-1932) i 1900-tallets første årti benyttede i sine omfattende bedragerier.

      C. C. Alberti

 

 

Virksomheder

Tobaksforretningen (ejeren foreløbigt ukendt) på postkortet lå her omkring 1910.

 

Studiestræde 12 med tobaksforretning

Postkort afsendt i 1910

 

Annonce fra Illustreret Tidende – 27.oktober 1878 – nr.996

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.222-223).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.152).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk