Strandgade 46-46a-b

Behagens Gård

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1733-1734 / 1761

Matrikelnummer: 566, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ????


Beskrivelse

Oplysninger om denne ejendom følger senere (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Retsfilosoffen, juraprofessor F. C. Bornemann (1810-1861) havde sin bolig her i nr.46 fra 1853 til 1855.

Han var cand.jur. fra 1833 og blev ansat som volontør i kancelliet (centraladministrationen), hvorefter han med den senere biskop Hans Martensen (1808-1884) drog ud på føromtalte studierejse.

I 1839 blev Bornemann lektor ved det juridiske fakultet, hvor han påbegyndte sine filosofiske behandlinger af retsvidenskaben, der først og fremmest omhandlede strafferetten og arveretten, hvoraf størstedelen først blev udgivet efter hans død. Fra 1840 var han ekstraordinær professor, fra 1844 ordinær professor og ad flere omgange universitetets rektor.

F. C. Bornemann var søn af den ligeledes retslærde M. H. Bornemann (1776-1840) og dermed bror til teologiprofessoren J. A. Bornemann (1813-1890).

  F. C. Bornemann

 

Præsten ved Frelsers Kirke – grundtvigianeren P. A. Fenger (1799-1878) – boede her i stueetagen fra 1856 til 1872. Herfra flyttede han til Overgaden Neden Vandet 39.

       P. A. Fenger

 

 

Virksomheder

Gysbert Behagen (1725-1783) drev i sin tid både sukkerraffinaderi og sæbesyderi her i gården. 

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 80).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.249-252).

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. 1998 (s.56-57).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk