Strandgade 4-4b-c

 

strandgade-4-4b-c-lille-tv                    strandgade-4-4b-c-lille-th


Opført: senest 1680 / 1783 / 1929

Matrikelnummer: 55b, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Det gule pakhus med adressen Strandgade 4 blev i 1783 opført for agent Bertel Madsen. Bygningen bestod dengang af tre etager, men blev i 1874 forhøjet til de nuværende fem etager. I dag er de to nederste etager udlejet til B&W-museum, hvor man kan se modeller af mange skibe, som værftet har bygget siden 1854.

 

strandgade-4-4b-c-1

Strandgade 4

Foto fra september 2009

 

strandgade-4-4b-c-2

Strandgade 4

Foto fra september 2009

 

strandgade-4-4b-c-3

Foto fra september 2009

 

strandgade-4-4b-c-4

Porten til nr.4

Foto fra september 2009

 

strandgade-4-4b-c-5

Mindetavlen over dræbte B&W-arbejdere er opsat i portindgangen i Strandgade 4

  Foto fra september 2009

 

strandgade-4-4b-c-6

I portgennemgangen er opsat denne tavle om B&W´s historie

Foto fra september 2009

 

 

Det er stadig uvist hvornår 4b oprindeligt blev opført og hvem der har bygget den, men i 1680erne blev bygningen sat i stand. Der har muligvis været tale om en større ombygning, eftersom ejendommen herefter omtales som en “nyopbygt” gård. Sin særlige berømmelse hentede bygningen ved i årene 1829-40 at have Grundtvig som lejer af tredje etage, hvilket også fremgår af mindepladen på facaden.

Efter gradvise ændringer blev huset af ejeren Jacob Holm (1770-1845) i 1839 forhøjet til 4 etager og fremtræder i dag stort set som dengang. I samme ombæring lod Jacob Holm i kælderen installere Christianshavns første centralvarmeanlæg med ovn og varmekammer.

 

strandgade-4-4b-c-7

Strandgade 4b

Foto fra september 2009

 

strandgade-4-4b-c-8

Strandgade 4b

Foto fra september 2009

 

 

Oprindeligt blev grunden hvorpå 4c ligger anvendt som lysthave for naboejendommen Tordenskjolds Gård, men efter en ny matrikulering blev den nuværende bygning opført i 1929 med senere ændringer i 1958. I dag fremstår ejendommen nyrenoveret og rummer eksklusive lejemål. Der foreligger for øjeblikket hverken yderligere oplysninger eller billeder af Strandgade 4c (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere     

Præsten, salmedigteren og politikeren N. F. S. Grundtvig (1783-1872) flyttede med sin familie ind på 3.sal i 1829.

Få år forinden havde han i pjecen Kirkens Genmæle dels angrebet teologen H.N. Clausens kirkeopfattelse, men også dennes person. H.N. Clausen (1793-1877) anlagde injuriesag og Grundtvig idømtes livsvarig censur, der dog blev ophævet i december 1836.

Livet igennem blev han både som revser af sit land og forkynder – han prædikede til dagen før sin død! – mange gange midtpunktet i tidens spørgsmål. Grundtvig mente bl.a. at kristendom betød det var Guds ord til menigheden og ikke et spørgsmål om fortolkning af Bibelen; dette var grundlaget for grundtvigianismen. Ligeledes blev hans modstand over for latinskolen og den pietistiske opdragelse, den egentlige årsag til oprettelsen af folkehøjskoler, friskoler m.v.

Som salmedigter er han udødelig og af hans i alt 1.400 salmer nævnes her Det kimer nu til julefest, Dejlig er den himmelblå, Morgenstund har guld i mund, Nu falmer skoven trindt om land, Vær velkommen Herrens år samt Den signede dag, som han skrev til 1000-årsfesten for kristendommens indførelse i Danmark.

Over en 40-årig periode skrev han det fem bind store Sangværk til den danske kirke og skole, der indeholdt 400 af hans i alt 1400 salmer; også den dengang overordentlig populære Haandbog i Verdenshistorien hører med til hans omfattende litteratur.

Grundtvigs tiltrædelse som præst i Vartov betød, at familien brød op og flyttede til hjørneejendommen Knabrostræde 1-1a / Vimmelskaftet 49.

Grundtvig, N. F. S.

   N. F. S. Grundtvig

 

strandgade-4-4b-c-9

Mindepladen om Grundtvig er opsat over kældernedgangen

Foto fra september 2009

 

  Der findes mange afbildninger af Grundtvig og et lille udpluk kan ses nedenfor:

                

                            Maleri af Constantin Hansen fra 1862                                                      Maleri af C. A. Jensen fra 1843

   Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot,                                              Hirschsprungske Samling,

                                      public domain                                                                                                public domain

 

Den velhavende Jacob Holm (1770-1845) boede her fra 1819 og til sin død i 1845. Han havde skabt sin formue på firmaet Jacob Holm & Sønner.

       Jacob Holm

 

 

Virksomheder                    

I en årrække lå her B&W-museet.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Et hus på Christianshavn – historien om Strandgade 4 og 4b og ejendommens beboere. Arne Ipsen. Forfatterforlaget Attika. 2003.

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.197-199).

Hvem boede hvor – kendte danskere i 1800-tallets København. T. M. Sandau. Sesam. 2001.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

C. W. Obel Ejendomme (ejeren af ejendommen)

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk