Strandgade 36-36a-d / Wildersgade 51

Niels Brocks Gård          

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-lille-tv                    strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-lille-th


Opført: 1780

Matrikelnummer: 40, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ???? / Bent Helweg-Møller


Beskrivelse

Matriklen består af flere bygninger, der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

For storkøbmanden Niels Brock blev Strandgade 36 opført i 1780.

Ombygningen af forhuset i årene 1917-1918 blev forestået af arkitekten Bent Helweg-Møller (1883-1956) for husets daværende ejer, C. Carøe.

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-1

Foto fra august 2011

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-2

Foto fra august 2011

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-3

Porten med de fra tiden så nærmest obligatoriske vognstoppere

Foto fra august 2011

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-4

Bagsiden af forhuset

Foto fra august 2011

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-5

Foto fra august 2011

 

 

Pakhuset til Wildersgade udgør nr.51.

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-6

Foto fra august 2011

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-7

Foto fra august 2011

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-8

Over indgangsporten ses denne slutsten

Foto fra august 2011

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-9

Bagsiden af forhuset til Wildersgade

Foto fra august 2011

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-10

Bagsiden af forhuset – bemærk den bevarede udligger øverst i gavlkvisten

Foto fra august 2011

 

strandgade-36-36a-d-wildersgade-51-11

Her er vi igen tilbage til Wildersgade

Foto fra august 2011

 

 

Beboere

Storkøbmanden Niels Brock (1731-1802) boede her 1776-1777 og igen 1784-1802. 

Hans store formue blev grundlagt med en omfattende handelsuddannelse i København og udlandet. Han overtog faderens firma i 1754, der i 1763 førte til et grossererborgerskab indenfor hørkram og kolonialvarer, hvor han i den florissante handelsperiode fik grundlagt sin formue.

Ved sin død efterlod den barnløse Niels Brock i alt 900.000 rigsdaler, hvoraf ca. halvdelen var betænkt et legat, på hvis renter blev benyttet til oprettelsen af De Brockske Handelsskoler, der blev grundlagt den 1.maj 1888 på initiativ af C. F. Tietgen (1829-1901).

        Niels Brock

 

Politikeren og handelsmanden C. A. Broberg (1811-1886) havde her sin bolig fra 1837 til 1880.

Han har lagt navn til christianshavnergaden Brobergsgade.

      C. A. Broberg

 

Fra 1846 og til sin død i 1848 boede historikeren og forfatteren P. W. Jacobsen (1799-1848) i Strandgade 36.

Jacobsen, Peter Wilhelm

    P. W. Jacobsen

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 78-79).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.170).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. 1998 (s.54-55).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk