Strandgade 24-24a-e

 

Billeder følger senest i september 2023


Opført: ca.1630 / 1748

Matrikelnummer: 46, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt / H. Christiansen & Jens Ladegaard


Beskrivelse

Strandgade 24 består af forhus, side-, tvær- og baghuse:

 

 

Forhuset er fra ca.1630 og blev opført med kælder samt to etager for greve Jens Sparre. Ved direktør Franz Fæddersens overtagelse af ejendommen i 1748 blev huset forhøjet med en etage samt forsynet med den halvrunde fronton. Kælder og stueetagen er kvaderpudset og huset er bygget over syv fag. Det skal bemærkes at nr.22 og 24 hørte sammen, men blev i 1743 selvstændige ejendomme. Dengang var begge huse med kælder samt to etager og hver på seks fag.

 

Billedtekst: Relieffet i frontonen forestiller handel (Merkur) og søfart (Neptun), der formentlig blev udført af billedhuggeren Johan Christoph Petzold.

 

 

Det var også Fæddersen der fik opført både sidehuset og tværhuset:

 

Sidehuset i gården er med kælder samt tre etager og er sammenbygget med forhuset. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om side- og tværhuset (pr. 31.januar 2023).

 

Baghuset er sammenhængende med sidehuset og står opført i tre etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om baghuset (pr. 31.januar 2023).

 

Arkitekterne H. Christiansen (????) og Jens Ladegaard (f.1946) forestod i årene 1988-1989 restaurering og ombygning af denne smukke Strandgade-ejendom i samarbejde med den daværende ejer, Christian Wittenkamp. Dette arbejde blev i 1990 præmieret af Københavns Kommune.

 

 

Beboere

Kunstmaleren Vilhelm Arnesen (1865-1948) boede på 1.sal i perioden 1941 til 1948.

  Vilhelm Arnesen

 

Vilhelm Arnesen (1865-1948)

Havnen med Børsen og Christiansborg

1921 – public domain

 

Vilhelm Arnesen (1865-1948)

Ankomst til havnen

1884 – privateje – public domain

 

 

Vilhelm Arnesen (1865-1948)

Den gamle Havn ved Knippelsbro. Set fra Niels Juelsgade

1903 – public domain

 

Vilhelm Arnesen (1865-1948)

Indsejlingen til Nyhavn

1913 – public domain

 

Vilhelm Arnesen (1865-1948)

Parti fra Københavns Havn ved indsejlingen til Nyhavn

1934 – public domain

 

 

Virksomheder                    

Her nåede at være bageri i godt 170 år, der begyndte med bagermester Kassows overtagelse af ejendommen i 1819.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.282).

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.212-214).

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. 1998 (s.46-47).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk