Strandgade 12-12a-d / Wildersgade 21

Jennows Gård

 

strandgade-12-12a-d-wildersgade-21-lille-tv                    strandgade-12-12a-d-wildersgade-21-lille-th


Opført: 1731-1747 / 1792

Matrikelnummer: 52, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af forhus, sidehus og baghus:

 

 

Strandgade 12 består af det hele 12 fag lange forhus, der blev opført i 1792 for brygger Mathias Rohde. Huset er særdeles fint vedligeholdt og står med kælder samt tre etager, der krones af en såkaldt attikaetage over fire fag.

 

strandgade-12-12a-d-wildersgade-21-1

Foto fra september 2009

 

strandgade-12-12a-d-wildersgade-21-2

Strandgade 12 – Jennows Gård

Foto fra september 2009

 

strandgade-12-12a-d-wildersgade-21-3

Attikaetagen ses her i nærbillede

Foto fra september 2009

 

strandgade-12-12a-d-wildersgade-21-4

Porten til Strandgade 12

Foto fra september 2009

 

strandgade-12-12a-d-wildersgade-21-5

Foto fra september 2009

 

 

Det tilstødende syvfags sidehus ligger til højre i gården og opførtes i perioden 1731-1747. Det står som forhuset med kælder samt tre etager og prydes af en hejsekvist. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om dette sidehus (pr. 31.januar 2023).

 

Om baghuset Wildersgade 21 foreligger der for øjeblikket hverken billeder eller oplysninger (pr. 31.januar 2023).

 

strandgade-12-12a-d-wildersgade-21-6

Wildersgade 21

Foto fra september 2009

 

 strandgade-12-12a-d-wildersgade-21-8

Foto fra september 2009

 

strandgade-12-12a-d-wildersgade-21-9

Porten til Wildersgade 21

Foto fra september 2009

 

strandgade-12-12a-d-wildersgade-21-7

Wildersgade 21

Foto fra september 2009

 

 

Beboere

Med titel af oberstløjtnant boede F. A. Schleppegrell (1792-1850) i Strandgade 12 i årene 1844-1847.

Han fik sin militære uddannelse i Norge, hvor han var både født og opvokset, men efter landets forening med Sverige som følge af freden i Wien, nægtede han at aflægge troskabsed over for den svenske konge. Han blev derfor først suspenderet og siden afskediget, hvorefter han gik i dansk tjeneste efter en kort tid i den preussiske hær.

Indtil sit avancement som oberstløjtnant i 1842 med tjeneste i København, var Schleppegrell fra 1816 i en lang årrække tilknyttet 3. jyske regiment (lå i København til 1819 og flyttede til Ålborg) og dets jægerkompagni, hvis chef han blev i 1828.

Umiddelbart før krigen i 1848 udnævntes han til oberst, og fik kommandoen over det såkaldt venstre flankekorps. Han udmærkede sig i 1848 ved slagene i Bov, Slesvig og Sundeved og udnævntes samme år til generalmajor. Året efter deltog han i kampene ved både Kolding og i Fredericia, hvor han ligeledes udmærkede sig.

Med kommandoen over 2. armedivision som åbnede angrebet i slaget ved Isted den 25.juli 1850, var angrebet på et tidspunkt under et sådant pres, at Schleppegrell med sig selv spidsen lod en eskadron angribe den slesvig-holstenske oprørshær i selve Isted. Under angrebet ramtes han af en kugle i panden og hårdt såret bragtes han til feltlazarettet i Flensborg, hvor han døde den følgende morgen.

Gennem sin lange karriere nød han stor respekt, der ikke mindst var skabt af hans lederegenskaber og engagementet for sine underordnede.

 F. A. Schleppegrell

 

Otto Bache (1839-1927)

General Frederik Adolf Schleppegrell ved Isted 25.juli 1850

1896 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

 

Kun for 1849 ses Dr. juris, Etatsraad, Indenrigsminister  P. G. Bang (1797-1861) i vejviserne som beboer i nr.12.

Bang, P. G.

        P. G. Bang

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Dansk Biografisk Lexikon tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. C. F. Bricka. 1887-1905  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.205-207).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk