Stormgade 8-8a

 

                   


Opført: før 1737

Matrikelnummer: 186, Vester Kvarter

Fredet: 1951

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Stormgade 8 består af forhus og sidehus:

 

 

Forhuset blev som to selvstændige bygninger opført før 1737 og sammenbygget i 1748. Vestre forhus var oprindeligt to etager højt og østre forhus var ligeledes oprindelig i to etager, hvor underetagen virkede som stalde. Forhuset blev i 1845 forhøjet med en etage og fremstår i dag med kælder samt tre etager.

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

         

Over døren med smedejernslågen ses to relieffer

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

 

Foto fra juli 2017

 

 

Det bagvedliggende og med forhuset sammenbygget sidehus blev også bygget før 1748. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Diplomaten og greven A. S. von der Osten (1726-1797) havde her sin bolig fra 1786 til 1794. 

Osten, A. S. von

    A. S. v. d. Osten

 

 

Virksomheder                    

Samfundet for Vanføre havde hjemsted her fra 1888 til 1896. De flyttede fra Esplanaden (dengang Toldbodvej), hvor de havde solgt deres ejendom til politikeren J. B. S. Estrup (1825-1913).

 

 

stormgade-annonce-fra-illustreret-tidende-1907

Annonce fra Illustreret Tidende nr.1, 6.oktober 1907

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Berlingske Tidende den 15.marts 1885.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.221).

Huse og mennesker. Strejftog i det gamle København. Georg Nyggard. Foreningen Fremtiden. 1942 (hæfte III).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Nye Tider – Historicisme i København. Ida Haugsted. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 2003. 

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk