Stormgade 2-4

 

                   


Opført: 1854-1855 / 1906-1910

Matrikelnummer: 183, Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: H. C. Tybjerg / Jørgen Rohweder


Beskrivelse

Adressen Stormgade 2-4 dækker over et hjørnehus (1854-1855) samt et forhus (1910), der begge er beskrevet efter nedenstående billede.

 

Forhuset til Stormgade ses her til venstre fulgt af hjørnehuset,

der også har facade til Frederiksholms Kanal

Foto fra juli 2017

 

Forhuset fordeler sig med kælder og fire etager mod Stormgade og blev opført 1906-1910 med Thorvald Gundestrup (1869-1931) som arkitekt.

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Her forhuset fulgt af hjørnehuset

Foto fra juli 2017

 

 

I forlængelse af forhuset står hjørnehuset, der blev opført i årene 1854-1855 med kælder og tre etager for grosserer E. Z. Svitzer. Der er fem fag til Stormgade, et hjørnefag samt otte fag til Frederiksholms Kanal. Arkitekten var den på dette tidspunkt særdeles aktive arkitekt, Hans Christian Tybjerg (1815-1879).

Ejendommen blev ombygget i 1949-1950 under ledelse af arkitekten Jørgen Rohweder (1904-1994).

 

    

Efter et ildebefindende på gaden den 30.november 1879 blev balletmesteren

August Bournonville (1805-1879) ført ind i porten til nr.2 og døde kort efter.

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

I portindgangen ses øverst Mor Danmark som var bomærket for det dengang beliggende

forsikringsselskab Nye Danske af 1864, der senere blev Hafnia (gik konkurs i 1993).

Foto fra juli 2017

 

Her er vi fremme ved facaden til Frederiksholms Kanal

Foto fra juli 2017

 

 

Facadens nederste etager

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

De nederste etager med Nationalmuseet i baggrunden

Foto fra juli 2017

 

 

Beboere

Ludvig Ernst Bramsen (1819-1886) – kaldet Luis – købte huset i 1862 og etablerede i januar 1864 sit Nye Danske Brandforsikringsselskab, der senere blev til Nye Danske og senere igen blev en del af forsikringskoncernen Hafnia.

 Ludvig E. Bramsen

 

En søn af apotekeren og fabriksejeren Alfred Benzon (1823-1884) var Carl Otto Valdemar Benzon (1856-1927), der på adressen Stormgade 2b boede på 1. og 2.sal fra 1888 til 1899. Otto Benzon var bror til Bøje Peter Lorenz Alfred Benzon (1855-1932) med hvem han i 1884 arvede faderens omfattende virksomhed.

Sønnerne udvidede virksomheden med bl.a. fremstilling af kemiske produkter, fabrikation af forbindstoffer og medicinalvarer ligesom virksomheden fremme i 1965 lancerede det sukkerfrie tyggegummi Sorbits.

Otto var både cand.pharm. (1876) og cand.polit. (1878) men ved siden af driften af virksomheden sad han i en periode som bestyrelsesmedlem i KTAS (nu TDC) og som formand for Dansk Forfatterforening.

Som skuespilforfatter skrev han i genrer som lystspil, komedie og drama og filmen Tag det som en mand fra 1941 er delvis efter Benzons teaterkomedie Moderate løjer fra 1900.

Otto Benzon var i 1913-1914 konstitueret som direktør ved Det Kongelige Teater efter Karl Mantzius´ afgang.

Herfra flyttede Benzon til den store villa på Kristianiagade 1 på Østerbro.

       Otto Benzon

 

P.S. Krøyer (1851-1909)

Ved frokosten

1893 – Hirschsprungske Samling – public domain

Otto Benzon sidder og taler med ægteparret Marie Krøyer og P. S. Krøyer på Skagen; maleren forærede maleriet til Otto Benzon der til gengæld gav to cykler med træfælge til ægteparret Krøyer! I 1965 forærede en senere ejer  maleriet til Hirschsprungske Samling.

 

Christian Krogh (1852-1925)

Otto Benzon

1888 – Brøndums Spiesal (Skagens Museum) – public domain

Maleriet er en del af portrætfrisen i Brøndums Spisesal

 

 

Fra 1886 og frem til sin død ledede sønnen Ludvig Ernst Bramsen (1847-1914) forsikringsselskabet efter sin far. Han blev medlem af Folketinget og senere Landstinget samt indenrigsminister fra 1899 til 1901.

Ludvig E. Bramsen

 

 

Virksomheder

Forsikringsselskabet Nye Danske af 1864 havde her sine kontorer fra 1864 til 1950, men købte først huset i 1936. Bemærk udsmykningen Mor Danmark som var selskabets bomærke.

 

stormgade-hjoernet-af-frederiksholms-kanal-kort-fra-1911

Stormgade 2-4 – hjørnet af Frederiksholms Kanal

Postkort afsendt i 1911

 

forsikringsselskabet-nye-danskes-hjoerne-paa-stormgade-i-koebenhavn-uden-aar

Forsikringsselskabet Nye Danske (senere Hafnia) havde i en lang årrække til huse i nr.2-4

Postkort uden år

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.59).

Huse og mennesker. Strejftog i det gamle København. Georg Nyggard. Foreningen Fremtiden. 1942 (hæfte III, s. 106).

Luis Bramsen – en københavnsk forsikringspioner. Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864. 1964.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Bygningsstyrelsen

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk