Store Strandstræde 20

 

store-strandstraede-20-lille-tv                    store-strandstraede-20-lille-th


Opført: 1798-1799

Matrikelnummer: 78, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1950

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Dette hjørnehus er fra årene 1798-1799 og blev opført for købmændene Hans Kye og Wilhelm Helt. Som dengang står huset med kælder og tre etager; kronet af en tofags gavlkvist mod Lille Strandstræde. Der er fire fag til Lille Strandstræde samt otte fag til Store Strandstræde, hvoraf et er blændet fra første til tredje sal.

Det vides ikke hvorfor hjørnet ikke er afskåret her, som de øvrige af Københavns ejendomme. der blev opført i årene efter bybranden 1795. Huset blev fredet i 1950.

 

store-strandstraede-20-1

De fire fag til venstre ligger mod Lille Strandstræde,

mens fagene til højre ligger mod Store Strandstræde

Foto fra februar 2008

 

store-strandstraede-20-2

Facaden til Store Strandstræde

Foto fra februar 2008

 

store-strandstraede-20-3

Foto fra august 2006

 

store-strandstraede-20-4

Foto fra august 2006

 

store-strandstraede-20-5

Igen facaden til Store Strandstræde set mod Lille Strandstræde

Foto fra februar 2008

 

 

Beboere     

Præsten, salmedigteren og politikeren N.F.S. Grundtvig (1783-1872) boede her en måneds tid oktober/november i 1813.

Livet igennem blev han både som revser af sit land og forkynder – han prædikede til dagen før sin død! -mange gange midtpunktet i tidens spørgsmål. Grundtvig mente bl.a. at kristendom betød det var Guds ord til menigheden og ikke et spørgsmål om fortolkning af Bibelen; dette var grundlaget for grundtvigianismen.

Ligeledes blev hans modstand over for latinskolen og den pietistiske opdragelse, den egentlige årsag til oprettelsen af folkehøjskoler, friskoler m.v.

Som salmedigter er han udødelig og af hans i alt 1.400 salmer nævnes her Det kimer nu til julefest, Dejlig er den himmelblå, Morgenstund har guld i mund, Nu falmer skoven trindt om land, Vær velkommen Herrens år samt Den signede dag, som han skrev til 1000-årsfesten for kristendommens indførelse i Danmark.

Over en 40-årig periode skrev han det fem bind store Sangværk til den danske kirke og skole, der indeholdt 400 af hans i alt 1400 salmer. Nævnes skal også den dengang overordentlig populære Haandbog i Verdenshistorien, der hører med til hans omfattende litteratur.

Grundtvig flyttede herfra til en nu nedrevet ejendom på adressen Sankt Peders Stræde 14.

Grundtvig, N. F. S.

   N. F. S. Grundtvig

 

Der findes mange afbildninger af Grundtvig og et lille udpluk kan ses nedenfor:

 

                

                            Maleri af Constantin Hansen fra 1862                                                    Maleri af C. A. Jensen fra 1843

    Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot,                                          Hirschspungske Samling,

                                      public domain                                                                                            public domain

 

 

Virksomheder                    

Her lå hotellet Stadt Lauenborg, der senere ændrede navn til Hotel Victoria. Huset rummede faktisk hotelvirksomhed frem til 1960.

 

store-strandstraede-hotel-victoria-sendt-i-1906

Fra tiden som Hotel Victoria

Postkort afsendt i 1906

 

parti-af-strandstraede-set-fra-st-annaeplads-uden-aar

Hotel Victoria ses yderst til venstre

Store Strandstræde set fra Sankt Annæ Plads

Postkort fra ca.1907

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.220-221).

Kortbog 1:4000 – København-Frederiksberg. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen, 4.udgave. 2006.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk