Store Strandstræde 20

 

store-strandstraede-20-lille-tv                    store-strandstraede-20-lille-th


Opført: 1798-1799

Matrikelnummer: 78, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1950

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Dette hjørnehus er fra årene 1798-1799 og blev opført for købmændene Hans Kye og Wilhelm Helt. Som dengang står huset med kælder og tre etager; kronet af en tofags gavlkvist mod Lille Strandstræde. Der er fire fag til Lille Strandstræde samt otte fag til Store Strandstræde, hvoraf et er blændet fra første til tredje sal.

Det vides ikke hvorfor hjørnet ikke er afskåret her, som de øvrige af Københavns ejendomme. der blev opført i årene efter bybranden 1795. Huset blev fredet i 1950.

 

store-strandstraede-20-1

De fire fag til venstre ligger mod Lille Strandstræde,

mens fagene til højre ligger mod Store Strandstræde

Foto fra februar 2008

 

store-strandstraede-20-2

Facaden til Store Strandstræde

Foto fra februar 2008

 

store-strandstraede-20-3

Foto fra august 2006

 

store-strandstraede-20-4

Foto fra august 2006

 

store-strandstraede-20-5

Igen facaden til Store Strandstræde set mod Lille Strandstræde

Foto fra februar 2008

 

 

Beboere     

Præsten, salmedigteren og politikeren N.F.S. Grundtvig (1783-1872) boede her en måneds tid oktober/november i 1813.

Livet igennem blev han både som revser af sit land og forkynder – han prædikede til dagen før sin død! -mange gange midtpunktet i tidens spørgsmål. Grundtvig mente bl.a. at kristendom betød det var Guds ord til menigheden og ikke et spørgsmål om fortolkning af Bibelen; dette var grundlaget for grundtvigianismen.

Ligeledes blev hans modstand over for latinskolen og den pietistiske opdragelse, den egentlige årsag til oprettelsen af folkehøjskoler, friskoler m.v.

Som salmedigter er han udødelig og af hans i alt 1.400 salmer nævnes her Det kimer nu til julefest, Dejlig er den himmelblå, Morgenstund har guld i mund, Nu falmer skoven trindt om land, Vær velkommen Herrens år samt Den signede dag, som han skrev til 1000-årsfesten for kristendommens indførelse i Danmark.

Over en 40-årig periode skrev han det fem bind store Sangværk til den danske kirke og skole, der indeholdt 400 af hans i alt 1400 salmer. Nævnes skal også den dengang overordentlig populære Haandbog i Verdenshistorien, der hører med til hans omfattende litteratur.

Grundtvig flyttede herfra til en nu nedrevet ejendom på adressen Sankt Peders Stræde 14.

Grundtvig, N. F. S.

   N. F. S. Grundtvig

 

Der findes mange afbildninger af Grundtvig og et lille udpluk kan ses nedenfor:

 

                

                            Maleri af Constantin Hansen fra 1862                                                    Maleri af C. A. Jensen fra 1843

    Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot,                                          Hirschspungske Samling,

                                      public domain                                                                                            public domain

 

 

Omkring 1863 boede kunstmaleren, tegneren og litografen Edvard Lehmann (1815-1892) her i ejendommen.

            Edvard Lehmann

 

Et udvalg af Edvard Lehmanns værker præsenteres herunder:

Edvard Lehmann (1815-1892)

Amagerkone i Magstræde

1834 – public domain

 

Edvard Lehmann (1815-1892)

Et postbud afleverer et brev til en dame ved et kældervindue mens hunden kigger på

1854 – public domain

 

Edvard Lehmann (1815-1892)

Musikalsk aftenselskab

1854 – public domain

 

Edvard Lehmann (1815-1892)

Portræt af kgl. solodanserinde Augusta Nielsen

ca.1844 – privateje – public domain

 

I huset boede højrepolitikeren og godsejeren J. B. S. Estrup (1825-1913) omkring 1866.

Han var folketingsmedlem fra 1854 til 1855 og derefter landstingsmedlem i 1864, fra 1866 til 1898 og endelig fra 1900 til sin død i 1913. Sidste periode var i øvrigt som kongevalgt medlem.

Den ministerielle løbebane begyndte som indenrigsminister fra 1865 til 1869 i den godsejerdominerede regering Krag-Juel-Vind-Frijs, hvor han bl.a. gennemførte store jernbanelove og anlægget af Esbjerg Havn. Fra 1875 til 1894 var han både finansminister og konseilspræsident (statsminister) og dermed danmarkshistoriens længst siddende regeringsleder og finansminister. Med Estrups fortolkning af grundloven om at regeringen godt kunne have magten trods et folketingsflertal imod sig, samt hans provisoriske (foreløbige) love fra 1877, skabte han sig fjender blandt store dele af befolkningen.

Det kulminerede med et skudattentat den 21.oktober 1885, hvor Estrup slap heldigt fordi det ene skud prellede af på en frakkeknap og det andet gik under venstre arm. Estrup tog samme dags aften til middagsselskab og blev søndagen efter hyldet af godt 15.000 mennesker. Attentatet foranledigede en skærpelse af straffeloven, politistyrken blev forøget og et særligt gendarmerikorps blev oprettet – kaldet De Blå Gendarmer.

Den 19-årige attentatmand og typograflærling, Julius Rasmussen (1866-1889) blev anholdt og fik siden 14 års fængsel i Horsens Tugthus, hvor han begik selvmord. I bogen Julius fra 1999 berettes om Julius Rasmussens liv og levned og ikke mindst attentatet mod Estrup.

Ønsker man at fordybe sig i Estrups liv og levned anbefales hermed Ditlev Tamms bog Konseilspræsidenten, der dokumenterer og beskriver Estrups liv på en særdeles læseværdig måde.

     J. B. S. Estrup  

 

 

August Jerndorff

J. B. S. Estrup

1895 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

 

Skuespilleren Ib Schønberg (1902-1955) fødtes på 3.sal den 23.oktober 1902 som søn af Even Frederik Johannes Schønberg (1852-1915) og Kristiane Nielsine Schønberg (f.Østrup; 1860-1953). Ib Schønberg sang den kendte vise Når der kommer en båd med bananer i sommeren 1945.

     Ib Schønberg

 

 

Virksomheder                    

Her lå hotellet Stadt Lauenborg, der senere ændrede navn til Hotel Victoria. Huset rummede faktisk hotelvirksomhed frem til 1960.

 

store-strandstraede-hotel-victoria-sendt-i-1906

Fra tiden som Hotel Victoria

Postkort afsendt i 1906

 

parti-af-strandstraede-set-fra-st-annaeplads-uden-aar

Hotel Victoria ses yderst til venstre

Store Strandstræde set fra Sankt Annæ Plads

Postkort fra ca.1907

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.220-221).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk