Store Kongensgade 81a-f

 

store-kongensgade-81a-f-lille-tv                    store-kongensgade-81a-f-lille-th


Opført: 1784-1785

Matrikelnummer: 65, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Melchior Henrick Petermann / Knud Lund-Sørensen


Beskrivelse

Matriklen består af forhus og diverse sidehuse og baghuse:

 

Murermester Melchior Henrick Petermann opførte forhuset i årene 1784-1785 og består af kælder og tre etager. Huset er bygget over syv fag.

 

store-kongensgade-81a-f-1

Foto fra august 2007

 

store-kongensgade-81a-f-2

Foto fra august 2007

 

store-kongensgade-81a-f-3

Foto fra august 2007

 

store-kongensgade-81a-f-4

Foto fra august 2007

 

 

Sidehuset er fra 1750erne, men herom foreligger endnu ingen yderligere oplysninger (pr.19.januar 2023).

 

Mellemhuset er fra 1750erne, men herom foreligger endnu ingen yderligere oplysninger (pr.19.januar 2023).

 

De to med mellemhuset sammenbyggede sidehuse foreligger der endnu ingen oplysninger (pr.19.januar 2023).

 

De to baghuse foreligger der endnu ingen oplysninger om (pr.19.januar 2023).

 

Gårdrummet blev i 1988 anlagt af landskabsarkitekten Knud Lund-Sørensen (f.1930).

 

 

Beboere

Historieforfatteren N. D. Riegels (1755-1802) var i perioden 1788-1792 boende her i ejendommen.

Riegels, Niels Ditlev

     N. D. Riegels

 

Som det fremgår af vejviserne havde Professor og Admiralitets Medicus, lægen Johan Daniel Herholdt (1764-1836) her sin bolig i årene 1814-1815.

Blot 19 år gammel tog han den lægevidenskabelige embedseksamen, hvorefter han fortsatte studierne ved Det Kirurgiske Akademi i Bredgade. Siden blev han ansat i søværnet, hvor han virkede under stillinger som overskibskirurg, reservekirurg, divisionskirurg og til sidst som stabsmedicus fra 1806.

På en afhandling om fosterdød under fødslen blev Herholdt dr.med. i 1802 og sideløbende med sit virke i søværnet, var han ekstraordinær professor på universitetet fra 1805. I 1818 blev han ordinær professor og virkede som overmedicus (overlæge) på Frederiks Hospital i perioden 1819-1826.

Privat drev Herholdt også en praksis med stor samvittighed og ligesom på hospitalet var denne præget af, at patienten var i centrum. Denne omsorg og samvittighed kostede ham dog jobbet på hospitalet idet ledelsen mente, at omkostningerne var blevet for store, men afskeden havde formentlig nok afsæt i en anden sag. For trods sit flotte karriereforløb og en af sin tids fremmeste læger er det hans naive håndtering og behandling af Synålejomfruen, der har givet Herholdt en tvivlsom berømmelse:

Rachel Hertz (1793-1841) – der var en ung jødisk pige – blev af Herholdt i 1819 behandlet for nogle knuder, som viste sig at indeholde synåle. Hun forklarede dette med, at hun havde slugt flere breve synåle og at disse banede sig vejen fra indvoldene til huden. Den erfarne Herholdt troede forunderligt nok på hendes forklaring og skrev en latinsk afhandling derom, som dog fik andre læger til at så tvivl om Rachel Hertz´ forklaring.

Først i 1825 blev hun afsløret da hun af familien hun var anbragt hos konstant blev overvåget gennem et hul i døren. Snart kunne de konstatere at pigen selv stak nålene ind gennem huden! Året efter oversatte Herholdt sin afhandling til dansk og fortsatte sin beretning om Synålejomfruen, der selv stak mindst 400 nåle gennem sin hud.

     J. D. Herholdt

 

David Monies

Professor, dr. med. J.D. Herholdt

1832 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Portrætmaleren og senere professor ved Kunstakademiet H. A. G. Schiøtt (1823-1895) boede her ad to omgange på 2.sal; første periode var fra 1875 til 1879 og anden periode var fra 1881 til 1884. Herfra flyttede han til Charlottenborg på Kongens Nytorv 1, hvor han som professor fik en embedsbolig.

    H. A. G. Schiøtt

 

 Et udvalg af H. A. G. Schiøtts værker vises herunder:

 

H. A. G. Schiøtt (1823-1895)

Frederik VII

Rosenborg Slot – public domain

 

H. A. G. Schiøtt (1823-1895)

Prinsesse Thyra af Danmark

Maleri fra 1857 – Amalienborg – public domain

 

H. A. G. Schiøtt (1823-1895)

Portræt af Christian Julius de Meza

Maleri fra 1860 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

H. A. G. Schiøtt (1823-1895)

Dorothea Melchior

Maleri fra 1855 – public domain

 

Virksomheder:

 

G. Lundholms Porcelæn og Glas-Magasin

Postkort afsendt i 1910

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.215).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk