Store Kongensgade 75-75b-c

 

store-kongensgade-75-75b-c-lille-tv                     store-kongensgade-75-75b-c-lille-th


Opført: 1850

Matrikelnummer: 63, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Dette rødmalede, fireetagers hus stod opført i 1850. Desværre er arkitekten ukendt.

 

store-kongensgade-75-75b-c-1

Foto fra august 2007

 

store-kongensgade-75-75b-c-2

Gesimserne virker proportionalt noget overdimensioneret

Foto fra august 2007

 

store-kongensgade-75-75b-c-3

Foto fra august 2007

 

store-kongensgade-75-75b-c-4

Foto fra august 2007

 

 

Beboere

På 2.sal boede den senere kirurg og professor Thorkild Rovsing (1862-1927) her i huset i henholdsvis 1887 og 1889. Ifølge vejviserne havde han i 1888 en afstikker til Bredgade 66.

Rovsing, Thorkild

 Thorkild Rovsing

 

 

Virksomheder                    

Adolph Phillipsen drev herfra sin sæbeproduktion, da han i 1890 blev anklaget for mordet på den 63-årige inkassator, Johan F. Meyer, der var ansat på Carl Lunds Fabrikker A/S. Den 7.januar 1890 var Meyer taget fra fabrikken for at indklarere nogle varer fra Toldboden, betale en regning samt besøge kunder på Østerbro. Dagen efter fandt man Meyers mappe i Sortedamssøen. I mappen fandtes kun nogle af de regninger han havde fra fabrikken og ligeledes manglede der 550kr. Politiet forhørte fabrikkens kunder og kun sæbefabrikanten Adolph Phillipsen hævdede, at han ikke skyldte 189 kr., som fabrikken ellers påstod. Derimod mente han kun gælden var 32 kr., da han havde betalt Meyer differencen i forskellige afdrag. Fabrikken stillede sig meget tvivlende over for dette og han slap i første omgang med skrækken. Men da sagen blev overdraget overbetjent Klein i det såkaldte Opdagelsespoliti og siden assessor Kattrup ved retten, kom der skred i tingene.

31.januar udbrød der ved 19-tiden brand her i nr. 75, hvor ilden var opstået på 3.sal og fortsat på 4.sal. Skaden var dog ikke særlig stor, men Phillipsen fik af forsikringsselskabet udbetalt 600 kr. Den 20.februar fik politiet meddelelse om, at Phillipsen var taget på forretningsrejse i provinsen, men hans kone havde modtaget et brev fra Hamborg, hvori Phillipsen skrev, at han på grund af sygdom af en læge var blevet tilrådet en længere sørejse. Dette bestyrkede politiets mistanke og overbetjent Klein sendtes derfor til Hamborg for, at anholde Phillipsen. Skibet som han skulle med stødte imidlertid på grund på Elben og der blev han så anholdt og taget med til København. Efter flere afhøringer blev han løsladt i marts, men få uger efter kommer det frem at Phillipsen havde sendt en tønde til USA og han blev nok en gang forhørt og tilstod kort efter.

Phillipsen havde impulsivt kvalt Meyer her i nr.75, da han ved en pludselig opstået indskydelse havde penge på sig og at han derfor kunne imødekomme sine mere påtrængende kreditorer. Han stjal både overfrakke, en jakke, guldur, kontanter og lædermappen med regningerne. Mappen smed han i Sortedamssøen og Meyers lig blev med kalk lagt i en tønde og derefter sendt til USA. Via generalkonsulatet i New York, blev tønden returneret til København, hvor liget ved åbningen havde en løkke om sin hals. Adolph Phillipsen tilstod både mordet og brandstiftelsen og blev idømt dødsstraf. Ved kongelig resolution ændredes straffen til livsvarigt tugthusarbejde, men efter 14½ års afsoning blev resten af straffetiden eftergivet mod at Adolphsen forlod Danmark for altid. Hvorvidt Adolphsen vitterlig udvandrede efter afsoningen er uvist.

 

 

Store Kongensgade 75 med hørkramsforretning

Postkort afsendt i 1913

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Danske kriminalsager 1838-1938. S. Tage-Jensen. Bogforlaget Norden. 1945.

Femti danske kriminalsager. Kristian Albrechtsen. Politiken. 1962.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk