Store Kongensgade 40-40c-h / Bredgade 25-25a-f

Sankt Annæ Passage

 

                   


Opført: 1916-1918

Matrikelnummer: 234, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Niels Banke


Beskrivelse

Sankt Annæ Passage er navnet på et kompleks af forskellige ejendomme, der forbinder Bredgade med Store Kongensgade og hvor der er offentlig adgang. Hele passagen blev opført 1916-1918 efter tegninger af arkitekten Niels Banke (1872-????) for grosserer Ferdinand Schmahl (1882-død efter 1918). Hver enkelt af ejendommene er beskrevet særskilt nedenfor:

 

Forhuset Bredgade 25a står i fire etager og er bygget over seks fag.

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

En kunstfærdig udført ramme i smedejern pryder indgangen fra Bredgade

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Øverst i portindgangen møder man dette fine relief

Foto fra januar 2017

 

En oversigt over Sankt Annæ Passage findes i indgangen

Foto fra januar 2017

 

Københavns første telefonboks ses sidst i portindgangen fra Bredgade

Foto fra januar 2017

 

Set gennem porten til Bredgade

Foto fra januar 2017

 

Her ses bagsiden af forhuset med portindgangen

Foto fra januar 2017

 

 

Tilbygget forhuset ses den lave gule bygning i blot en etage med en gavlkvist og to tagkviste. Huset er bygget over syv fag. Den har adressen Bredgade 25p.

 

Foto fra januar 2017

 

 

Foto fra januar 2017

 

Gavlkvisten

Foto fra januar 2017

 

Huset set i retning mod forhuset

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

 

Sidehuset Bredgade 25b ligger på højre side i gården når man kommer fra portindgangen i Bredgade 25a. Bygningen rejser sig i fire etager. Ligeledes på adressen 25b ses for enden af gården en tværhus, hvorfra man dets portindgang kommer videre til den næste gård. Tværhuset fordeler sig på kælder og fire etager.

 

Sidehuset

Foto fra januar 2017

 

En på en gang både pompøs og bastant portal udgør indgangen til sidehuset

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

 

Sidehuset til højre og ligefrem ses tværhuset

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Tværhusets øverste etager

Foto fra januar 2017

 

Portgennemgangen under tværhuset er sydlandsk inspireret

Foto fra januar 2017

 

I portgennemgangen ses fire relieffer der viser komplekset fra begge sider og set fra oven

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Her set tilbage med bagsiden af forhuset (25a) til Bredgade

Foto fra januar 2017

 

Via portgennemgangen når man frem til

denne gård med bygningerne C, D, E, F og X

Foto fra januar 2017

 

Igen et kig tilbage hvor man her ser bagsiden

af tværhuset (Bredgade 25b) samt bygning C (tv.)

Foto fra januar 2017

 

 

Til venstre i denne gård ses en to etager høj hvid bygning, der karakteriseres ved sine seks små vinduesfag i den øverste etage og otte små vinduesfag i den nederste etage.

 

Foto fra januar 2017

 

Her et kig tilbage på den hvide bygning med tværhuset (Bredgade 25b) til venstre

Foto fra januar 2017

 

Den hvide bygning med den høje bygning X,

som er beskrevet længere nede på siden

Foto fra januar 2017

 

 

Til højre når man kommer ind i gården ses bygning C, der er bygget over ni fag og rejser sig i fire etager.

 

Bygning C ligger til højre i gården

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Til højre når man kommer ind i gården ses en smal

gang mellem bygning C (til venstre) og bygning B (sidehus og tværhus)

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Bygning C (th.), bygning D (midten) og bygning E (tv.)

Foto fra januar 2017

 

Et kig op ad bygning C hvor dagbladet Information residerer

Foto fra januar 2017

 

Som portalen i den forrige gård står også denne pompøs

Foto fra januar 2017

 

 

Et kig hen ad facaden i retning mod bygning B i den første gård

Foto fra januar 2017

 

De yderste fag tæt ved bygning D

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Denne mindeplade i granitplade hænger til venstre for indgangsportalen

Foto fra januar 2017

 

Bygning C set længere inde fra gården

Foto fra januar 2017

 

Igen et kig tilbage hvor man her ser bagsiden af tværhuset (i midten),

bygning C (tv.), den hvide bygning og bygning E (th.)

Foto fra januar 2017

 

 

Bygning D står midt i gården og rejser sig i fem etager med en gavlkvist over det midterste vinduesfag.

 

Bygning med gavlkvisten der knejser øverst oppe

Foto fra januar 2017

 

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Rykker man længere ind i gården tager bygningen således ud

Foto fra januar 2017

 

Husets gavl mod den anden side af gården

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

 

Her er ses bygning C med nabobygningen G der er beskrevet længere nede på siden;

et kig hen i gårdens bagende afslører, at der efter portgennemgangen dukker en ny gård op!

Foto fra januar 2017

 

 

Et kig hen i gårdens bagende hvor der efter portgennemgangen dukker en ny gård op

Foto fra januar 2017

 

 

Bygning E markerer sig ved nærmest at stå som en skyskraber i miniformat.

 

Bygning E

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Bygning E med nabobygningen X der er beskrevet længere nede på siden

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

 

Over døren til kældernedgangen ses denne tavle der beretter om kompleksets tilblivelse

Foto fra januar 2017

 

Teksten lyder således:

I AARENE 1916-17-18 BYGGEDES DETTE KOMPLEKS

AF MESTRENE – CARL OLSEN MURER – CHR. JØRGEN-

SEN TØMRER – SILVAN SNEDKER – HENRIK PETERSEN

BLYTÆKKER – AXEL SEEHUSEN MALER – OG DE-

RES FLINKE FOLK – ARCHITEKTEN NIELS BANKE

– BYGHERREN FERD SCHMAHL GROSSERER

A-S DANISH MACHINE COMPANY

 

  

Foto fra januar 2017

 

 

Den fem etager høje bygning X er en vinkelbygning hvor der på den korte led er fire brede fag, herefter et smigfag samt seks brede fag.

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Her ses bygning X (t.v.) og bygning D (den gule bygning t.h.)

Foto fra januar 2017

 

 

Ved siden af bygning X ligger bygning F der er bygget over to fag og rager fem etager op.

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

 

Bygning G ligger over for bygning F og ved siden af D. Den udgøres af huset med otte fag til gården, der sammen med portbygningen fortsætter i den næste (og sidste!) gård tæt ved Store Kongensgade.

Huset til højre for porten vender med otte fag ud mod gården og fordeler sig på kælder samt fem etager, mens det yderste fag foruden krones med en etfags gavlkvist.

 

Portbygningen (midten) og det otte fag, brede hus (t.h.)

Foto fra januar 2017

 

Portbygningen

Foto fra januar 2017

 

 

Inden vi fortsætter til den sidste gård skal her beskrives bygningen til højre

Foto fra januar 2017

 

Her ses den på afstand med den gule bygning D til højre

Foto fra januar 2017

 

Her det yderste fag med bygning D og bygning X

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

 

Foto fra januar 2017

 

   

Her er vi igen tilbage ved porten og udsigten til den sidste gård

Foto fra januar 2017

 

Går man gennem porten til den sidste gård

og vender sig om tager komplekset sig således ud

Foto fra januar 2017

 

Bygning G set fra den sidste gård

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Et lille knopskud af en tilbygning til bygning G ses efter porten

Foto fra januar 2017

 

Tilbygningen byder bl.a. på en lille brønd hvorfra der i

sommerhalvåret løber vand ud via løvehovedet

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

     

De nederste etager af bygning G

Foto fra januar 2017

 

 

Bygning H er trefløjet med to sidehuse samt et forhus. Der er gule facader til gården, mens forhusets facade er hvid mod Store Kongensgade.

 

Til venstre i gården ved siden af bygning G ses det venstre sidehus

Foto fra januar 2017

 

De nederste etager af det venstre sidehus

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Igen de nederste etager set i retning mod bygning G

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Sidehusets øverste etager hvor man aner bygning G til venstre

Foto fra januar 2017

 

Sidehuset (t.v.) og bagsiden af forhuset (t.h.)

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Det højre sidehus set fra forhuset

Foto fra januar 2017

 

Det højre sidehus med den lave bygning tilhørende bygning G 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Højre sidehus (t.h.) og bagsiden af forhuset (t.v.)

Foto fra januar 2017

 

Bagsiden af forhuset med porten til Store Kongensgade

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Et kig op ad forhuset flankeret af sidehusene

Foto fra januar 2017

 

Porten til Store Kongensgade

Foto fra januar 2017

 

Står man i porten og kigger tilbage tager gården sig således ud

Foto fra januar 2017

 

I porten ses denne mindeplade

Foto fra januar 2017

 

Indgangen via porten fra Store Kongensgade

Foto fra januar 2017

 

Forhuset til Store Kongensgade

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk