Store Kongensgade 25-25a

 

store-kongensgade-25-25a-lille-tv                    store-kongensgade-25-25a-lille-th


Opført: 1837

Matrikelnummer: 40b, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Christian O. Aagaard


Beskrivelse

Som nr.23 blev også denne ejendom opført af murermester Chr. O. Aagaard (ingen data). Huset er fra 1837 og står med kælder og fem etager.

 

store-kongensgade-25-25a-1

Foto fra april 2009

 

store-kongensgade-25-25a-2

Foto fra april 2009

 

store-kongensgade-25-25a-3

Foto fra april 2009

 

store-kongensgade-25-25a-4

Foto fra april 2009

   

 

Beboere

Den socialt engagerede læge F. F. Ulrik (1818-1917) boede her fra 1874 til 1887.

Han tog den medicinske embedseksamen i 1840 og trods udsigten til en karriere i København nedsatte han sig i 1842 som læge i Hobro for, at blive sin tuberkulose kvit ligesom han også døjede med følgerne af tyfus. I 1864 flyttede Ulrik tilbage til København, hvor han fortsatte lægegerningen der i 1866 førte til stillingen som distriktslæge på Christianshavn. Meget af hans tid blev optaget af arbejdet for den socialhygiejniske bevægelse, hvis toneangivende kræfter var lægerne Emil Hornemann (1810-1890) og C. E. Fenger (1814-1884).

F. F. Ulrik agiterede ofte for bedre boligforhold i København og var medvirkende til, at Arbejdernes Byggeforening så dagens lys i 1865 (opløst i 1974), hvor han var dets næstformand fra stiftelsen og frem til 1888. Foreningens formål var med henblik på, at få opført sunde boliger for skibsværftets arbejdereDet førte til opførelsen af de såkaldte byggeforeningshuse i Krusemyntegade, Kronprinsessegade, Gernersgade samt i Sankt Pauls Gade, hvor de i dag ligger som idylliske og velholdte ejendomme.

Oprindeligt var disse huse beregnet for tre familier, men i dag råder i de fleste tilfælde blot en familie over hvert hus. Husene 1-23 og 2-24 her i Krusemyntegade er fra årene 1870-1872 og arkitekten var Frederik Bøttger (1838-1920). Også andre steder i København fik foreningen bygget boliger, bl.a. i Sverigesgade, Kildevældsgade og ikke mindst Kartoffelrækkerne ved Søerne.

Læs meget mere om Arbejdernes Byggeforening i bogen Et lille hus i byen af Claus Bech-Danielsen og Marie Stender.

        F. F. Ulrik

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Et lille hus i byen. Red. Claus Bech-Danielsen og Marie Stender. Historika/Gads Forlag. 2015.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.211).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk