Store Kongensgade 108-108a-f

tidligere Christians Plejehus

 

                     


Opført: 1765-1769

Matrikelnummer: 343, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Christian Carl Pflueg


Beskrivelse

Matriklens fire bygninger blev alle opført af C. C. Pflueg (1728-1809) i årene 1765-1769 og blev alle fredet i 1918:

 

 

Denne 15 fag brede forhus blev for Christians Plejehus opført af officeren C. C. Pflueg i årene 1765-1769. Der er kælder og tre etager og huset fremtræder monumentalt med sin imposante, kvaderpudsede trefags midtrisalit, hvorunder porten til gården løber. Over midtrisalitten ses en attika og over den et våbenskjold med Frederik V´s monogram.

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Bemærkelsesværdige er slyngroserne på facaden,

der tillige er et friskt pust i gadens til tider hektiske trafik

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Øverst ses dette våbenskjold med Frederik V´s monogram

Foto fra januar 2017

 

Bemærk i øvrigt de i alt 10 lisener i stueetagen, som nærmest “bærer” kordongesimsen

Foto fra januar 2017

 

En “muslingeskal” ses over porten med en mindetavle

Foto fra januar 2017

 

Mindetavlen er en kort fortælling om det plejehus der lå her fra opførelsen og frem til 1880

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

Foto fra januar 2017

 

 

Ejendommen har faktisk to baggårde og den første gårds sidehus blev opført af ovennævnte C. C. Pflueg. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr.19.januar 2023).

 

 

Tværhuset ses forenden og gennem porten kommer man til den anden baggård. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om tværhuset (pr.19.januar 2023).

 

 

Et sidehus ses i den bageste gård. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr.19.januar 2023).

 

 

Beboere

På 2.sal boede kammermusikeren og komponisten Fini Henriques (1867-1940) i en årrække fra 1917.

Henriques, Fini

    Fini Henriques

 

 

Virksomheder                    

Christians Plejehus var et opfostringshus for drenge mellem 5 og 15 år; institutionen lå her til 1880. Ovennævnte C. C. Pflueg var direktør for plejehuset i perioden 1785-1782 og oprettede bl.a. en linnedfabrik i bygningerne.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.217-218).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 8).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

JensHvass.com

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk