Sølvgade 34-34a-d

 

Billeder følger senest september 2024


Opført: 1834

Matrikelnummer: 420a, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1964

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Både forhus og sidehus blev opført for fabrikant I. C. Petersen i 1834 og begge fredet i 1964:

 

 

Forhuset står som oprindeligt med kælder samt fire etager og er bygget over fem fag.

 

 

Sidehuset står ligeledes uændret med kælder samt fire etager og er bygget over fire fag. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Blandt ejendommens første beboere var komponisten, professor Rudolph Bay (1791-1856), der i 1817 skrev Vift stolt på Kodans bølge.

Et påbegyndt teologistudium blev i 1815 afbrudt af volontørstilling i udenrigstjenesten, der i 1816 førte til en diplomatstilling i Algeriet. For den musikalsk engagerede Bay bød opholdet i Nordafrika tilsyneladende ikke på lange arbejdsdage for han kunne i høj grad dyrke sin store interesse, der efterhånden også inkluderede kompositioner.

Dels på grund af forbigåelser ved avancementer og dels hans begrænsede muligheder for at dyrke sin musikalske interesse fik ham i 1831 til, at søge sin afsked og allerede samme år blev han ansat som kantor ved Holmens Kirke, der allerede året efter fulgtes af titlen som kongelig kammermusiker; titlen som professor i 1834 var titulær, men dog en anerkendelse af hans virke og værd. Fra sin tid i udlandet stammer bl.a. Bays mest kendte romance Vift stolt på Codans bølge, men musikken til Fred hviler over land og by, hvis tekst var skrevet af B. S. Ingemann (1789-1862) stammer også fra Bay.

Han boede her til 1837 og flyttede til en nu nedrevet ejendom i Holmens Kanal.

I sin erindringsbog Minder fra mine forældres hus omtaler Arthur Abrahams (1836-1905) flere af sin samtids kendte personer og nævner også Rudolph Bay, der får følgende skudsmål:

Komponisten Rudolph Bay, som min fader havde kjendt fra sin Ungdom, kom af og til og spille og sang sine egne Kompositioner. Han havde en kjøn lille, sentimental Tenor, og var en temmelig tyk og jovial Person, som af og til kunde have ret morsomme Indfald. Der blev fortalt om ham, at, da han var blevet forlovet, vilde han give en af sine Venner en Beskrivelse af, hvor dejlig hans Kjæreste var, og , da han skulde fortælle om hendes Øjne, sagde han: >>De er saa blaa, saa blaa – som Soldaterbuxer!<<“.

      Rudolph Bay

 

Gartnersønnen, officeren og korttegneren Jacob H. Mansa (1797-1885) havde sin bolig her fra 1835 til 1838.

  Jacob H. Mansa

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.228).

Minder fra mine forældres hus. Arthur Abrahams. Det Schubotheske Forlag. 1894 (om Rudolph Bay, s. 27).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk