Sølvgade 22

 

Billeder følger senest september 2023


Opført: 1830-1831

Matrikelnummer: 416d, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1977

Arkitekt: Thomas A. Blom


Beskrivelse

Både forhuset og de dermed to sammenbyggede sidehuse (alle fredet i 1977) blev opført 1830-1831 af murermester Thomas Blom (1777-1841):

 

 

Forhuset er bygget over otte fag og fordeler sig som oprindeligt med kælder samt tre etager.

Billedtekst: Taggesimsen er forsynet med sparrehoveder.

 

Om de to sammenbyggede sidehuse foreligger endnu ingen oplysninger (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Officeren C. J. Flensborg (1804-1852) boede her fra 1844 til 1848.

Han blev i 1849 udnævnt til hærens stabschef og fik en kort politisk karriere som krigsminister. Herfra flyttede han til en nu nedrevet ejendom på adressen Østergade 61, hvor han døde i 1852.

    C. J. Flensborg

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.228).

Historiske Meddelelser om København. Årbog 1974. Udg. af Københavns Kommunalbestyrelse. 1974.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk