Snaregade 10a-b

 

snaregade-10a-b-lille-tv                    snaregade-10a-b-lille-th


Opført: 1806-1808 / 1971

Matrikelnummer: 10, Snarens Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Johan Martin Quist / P. Hvidt & O. Mølgaard-Nielsen


Beskrivelse

Matriklen består af forhus og pakhus:

 

 

Forhuset blev af murermester Johan Martin Quist (1755-1818) opført i årene 1806-1808.

 

snaregade-10a-b-1

Snaregade 10 en formiddag i august 2007

 

snaregade-10a-b-2

Portindgangen med vognstoppere der skulle beskytte facaden mod hestevognenes hjul

Foto fra august 2007

 

snaregade-10a-b-3

Foto fra august 2007

 

 

I gården falder især det halvcirkelformede tidligere pakhus i øjnene. Der foreligger for øjeblikket ikke yderligere oplysninger om dette (pr.19.januar 2023).

 

Hele ejendommen blev for den daværende ejer Sparekassen for København og Omegn restaureret i 1971 under ledelse af arkitekterne P. Hvidt og O. Mølgaard-Nielsen. Dette arbejde præmierede Københavns Kommune for i 1972.

 

 

Beboere

Contre Admiral L. F. Lassen (1756-1837) der under Slaget på Reden den 2.april 1801 var chef for blokskibet Prøvestenen boede her 1825-1829.

Under slaget havde han som chef for Prøvestenen udøvet en heltemodig indsats mod englænderne, idet han blev til blokskibet var sønderskudt og kun to kanoner var brugelige. Lassen forlod det herefter med det meste af besætningen.

Han fortsatte sin maritime karriere indtil 1815, hvor hans stilling blev sparet væk. Dog havde man ikke glemt Lassens bedrifter og han fik efter sin afskedigelse titel af kontreadmiral med en pension svarende til sin løn og fik siden årligt et større økonomisk tillæg.

Her fra Snaregade flyttede han til adressen Højbro Plads 9.

       L. F. Lassen

 

I 1851 havde historieprofessoren og overbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek, E. C. Werlauff (1781-1871), sin bolig her i Snaregade 10.

Fra 1798 var han ansat ved Det Kongelige Bibliotek og gjorde der karriere de følgende 63 år; fra 1823 som overbibliotekar hvor han afløste D. G. Moldenhawer (ca.1753-1823). Werlauff blev endvidere tilknyttet universitetet i 1810, hvor han fra 1828 og til sin død virkede som professor i historie.

Skønt han var uddannet jurist fra 1802 lå hans arbejder i krydsfeltet af videnskabens, institutioners og mindesmærkers historie, ligesom han omkring i dyrkelsen af Holbergs komedier fandt en stor kulturhistorisk interesse. Han blev af både samtid og eftertid betegnet som en redelig videnskabsmand, der med sine mange udgivelser kendetegnedes af en tydelig beherskelse af sit stof.

Privat undgik han helst selskabslivet og holdt sig helst blandt sine bøger eller på biblioteket. Af Werlauffs mange værker nævnes her Historiske Efterretninger om det Kgl. Bibliotek (1825), Biografiske Efterretninger om Arne Magnusen (1835), Historiske Antegnelser til Holbergs Lystspil (1838) samt Erindringer om guldhornstyveriet den 4.maj 1802 (1858).

Werlauff, E. C.

      E. C. Werlauff

 

Balletdanserinden Ellen Price (1878-1968) boede 1910-1911 på 1.sal , hvorefter hun flyttede til Frederiksgade 6.

       Ellen Price

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks arkitektur – byens huse – byens plan. Sys Hartmann og Villads Villadsen. Gyldendal. 1985.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.254).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.205-206).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk