Skoubogade 6

 

skoubogade-6-lille-th                   skoubogade-6-lille-tv


Opført: 1799

Matrikelnummer: 27, Frimands Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Poul Eegeroed


Beskrivelse

Skoubogade 6 blev i 1799 opført med kælder og fire etager af murermester Poul Eegeroed (1761-1827).

 

skoubogade-6-1

Foto fra januar 2009

 

skoubogade-6-3

Foto fra januar 2009

 

skoubogade-6-2

Foto fra januar 2009

 

  skoubogade-6-4

Foto fra januar 2009

 

 

Beboere

I årene 1843-1844 boede politikeren og advokaten Balthazar Christensen (1802-1882) her i nr.6.

I 1829 blev han jurist og var de følgende år ansat under koloniforvaltningen på Guinea-kysten og 1839 nedsatte han sig som advokat, men da også den politiske interesse var vakt valgtes han 1840-1843, som medlem af Borgerrepræsentationen og tillige fra 1841 som medlem af Stænderforsamlingen* i Roskilde.

Han var medstifter af næstformand for Bondevennernes Selskab i 1846 – bl.a. sammen med A. F. Tscherning (1795-1874) – og var dets formand fra 1848 til 1858. Sin store advokatvirksomhed måtte han opgive i 1848, da det politiske arbejde efterhånden krævede meget af hans tid og han blev samme år medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling** samt medlem af Folketinget fra 1849 til 1853.

Balthazar Christensen skiftede herefter til Landstinget, hvor han sad til 1866 og igen i Folketinget fra 1866 til 1873 samt fra 1875 og til sin død i 1882.

 

* Stænderforsamlingerne eller den officielle betegnelse “De Rådgivende Provinsialstænderforsamlinger” blev oprettet i 1831. Anledningen var julirevolutionen i Paris og de strømninger som derfra kom til Danmark om, at lade menigmand få indflydelse. Forsamlingerne, der lå i Roskilde, Viborg, Slesvig og Itzehoe (Holsten), var kun rådgivende og på grund af de tilknyttede (og skrappe!) valgrets- og valgbarhedsregler, var disse forsamlinger forbeholdt de få. Eksempelvis var der kun stemmeret for 2,8 % af befolkningen. Stænderforsamlingerne ophørte i 1848 da Danmark gik fra enevælde til demokrati.

*Den Grundlovgivende Rigsforsamling var en politisk forsamling, der i 1848-1849 udarbejdede Danmarks første grundlov.

Christensen, Balthasar

Balthazar Christensen

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.205).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk