Skindergade 8

 

skindergade-8-lille-tv                    skindergade-8-lille-th


Opført: 1733

Matrikelnummer: 23, Klædebo Kvarter

Fredet: 1950

Arkitekt: ukendt / Erik Møller


Beskrivelse

Matriklen består af forhus, sidehus og baghus, der alle ses beskrevet nedenfor:

 

 

Skindergade 8 der sammen med nr.6 hører til gadens ældste huse blev i 1733 opført i bindingsværk med kælder og to etager samt en firefagskvist for en Niels Hansen Sandager. Dette smukke bindingsværk blev fredet i 1950.

Under ledelse af arkitekt Erik Møller (1909-2002) blev matriklens huse restaureret og ombygget i 1976-1977, hvor bl.a. noget af bindingsværket blev udskiftet og hvor man ved fjernelsen af diverse side- og bagbygninger fik fælles gård med Skindergade 6.

 

skindergade-8-1

Foto fra januar 2009

 

skindergade-8-2

Firefagskvisten mod Skindergade

Foto fra januar 2009

 

skindergade-8-3

Porten med de forholdsvis store vognstoppere af granit

Foto fra januar 2009

 

skindergade-8-4

Over porten ses denne slutsten, der 1733 var opsat af husets ejer,

Niels Hansen Sandager (bemærk initialerne HNS)

Foto fra januar 2009

 

skindergade-8-5

Foto fra januar 2009

 

 

Der foreligger for øjeblikket ingen oplysninger om sidehuset (pr.19.januar 2023).

 

 

Der foreligger for øjeblikket ingen oplysninger om baghuset (pr.19.januar 2023).

 

 

skindergade-8-6-aeldre-postkort

Til venstre i billedet ses Skindergade 8, der dengang havde pudset facade

Postkort nr.587 udgivet af Frits Benzen – afsendt i 1908

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Arkitektur DK 4-1979. Arkitektens Forlag. 1979 (s.140-143).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.201-202).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.63 og 67).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk